Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání

kliknutím zvětšíte
Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání PORADCE s. r. o.
ks
Kód:0368254
Nakladatel:PORADCE s. r. o.
Cena s DPH : 199,- Kč
DPH:10 %
Dostupnost:předobjednávka 20.09.2019
Autor: neuveden
Nakladatel: PORADCE s. r. o.
EAN: 9771214522046
Počet stran: 80
Typ: Paperback
Vydání: 1
Rozměr: xx
Hmotnost: 0
predobjednavka: 20.09.2019
Datum uvedení: 02.09.2019
Výdaje spojené s pořízením zásob
Specifika záloh na daně z příjmů
Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci
DPH při dodání vody, tepla a chladu

Autor: Mgr. Olga Bičáková, Ing. Václav Benda, Ing. Martin Děrgel, JUDr. Eva Dandová, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Helena Machová, JUDr. Ladislav Jouza, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk

Popis:
Zákon č. 176 ze dne 18. června 2019 novelizoval s účinnosti od 31. července 2019 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon ve své osmé části novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K novele zákona bylo přistoupeno zejména z důvodu zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair. K dosažení souladu právního řádu České republiky s touto směrnicí přistoupilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy také k novele zákona o uznávání odborných kvalifikací a zákona o veřejných výzkumných institucích a dílčím způsobem byly upraveny také zákony v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Dále novela v zákoně o pobytu cizinců zejména zavádí povinnost absolvovat po příjezdu do České republiky adaptačně-integrační kurz, upravuje zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci…

Firmy, živnostníci a pronajímatelé musí platit daň i z budoucích a tedy nejistých příjmů. Sice jde pouze o zálohy na daň, takže při horších hospodářských výsledcích jim bude posléze část nebo celá zaplacená částka vrácena, na což si však počkají i déle než rok. Přičemž nezaplacení zálohy na daň je prohřeškem, za který bude poplatník potrestán, případně jí na něm lze exekučně vymáhat, a to i v případě, že výsledná daň za zálohované období bude nulová. Povinné zálohy provázejí rovněž roční silniční daň a překvapivě také daň z nabytí nemovitých věcí, ačkoli nemá vymezeno zdaňovací období, ale platí se při každé relevantní události. Naproti tomu roční daň z nemovitých věcí namísto záloh umožňuje její úhradu ve dvou splátkách, přesahuje-li 5 000 Kč. Na placení záloh na daň není radno zapomínat, protože jejich prodlení bude „odměněno“ obdobně jako pozdní úhrada daně...

Zákonná úprava zdravotního pojištění nefunguje izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu, mimo jiné i na oblast pracovního práva, především pak v přímé souvislosti na zákon č. 262/2006 Sb., ve znění p.p. Daně jsou zpravidla stanovovány a placeny za určité časové úseky – rok, čtvrtletí, měsíc – které na sebe plynule navazují, aby nebyl ani den, který by se zdanění vyhnul. Vymezením takovýchto „zdaňovacích období“ se poplatníkům, plátcům i správcům daně značně usnadňuje administrativa. Třeba plátci DPH nemusejí posílat na berní úřad samostatně daň z každé jednotlivé tržby, ale jednoduše sečtou DPH ze svých zdanitelných plnění za celý měsíc (nebo čtvrtletí), od ní odečtou DPH z nákupů – a pouze výslednou částku DPH pošlou finančnímu úřadu, případně jej požádají o její „vrácení“...
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 zákoníku práce (dále jen „ZP“) se v případě pracovního poměru považuje za den nástupu do zaměstnání den, který je takto uveden v pracovní smlouvě. Jelikož lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu (nebo také státní svátek), považuje se pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání den vzniku pracovního poměru, uvedený v pracovní smlouvě. To znamená, že například v případě sjednání pracovního poměru od 1. 5. 2019 vzniká účast na zdravotním pojištění tímto dnem a k tomuto datu přihlašuje zaměstnavatel zaměstnance v zákonné osmidenní lhůtě u zdravotní pojišťovny...
Obsah:
A
-Zákon o zaměstnanosti – novela
-Daňové zvýhodnění na studující děti
-OSVČ – jak při přerušení podnikání ve zdravotním pojištění?
-Výdaje spojené s pořízením zásob (3. část)
-Specifika záloh na daně z příjmů
-Benefit na zdravotnické služby, sport a rekreaci
-DPH při dodání vody, tepla a chladu
-Poskytnutí zdravotní služby a dodání zdravotního zboží
-Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
-Technické zhodnocení a opravy majetku
-Pohledávky v účetnictví a opravné položky
-Rozvázání pracovního poměru za neomluvené absence
-Spojování vymáhaných dlužných částek
-Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění
-Dohoda o provedení práce
-Dohoda o pracovní činnosti
-Zákoník práce v souvislostech zdravotního pojištění
-Srážky ze mzdy – změny v nařízení vlády
-Hlavní zdroj příjmů ve zdravotním pojištění
-Jednostranné „ukončení“ pracovního poměru a zdravotní pojištění
-Možnosti vzdělávání v pracovním poměru
-Vřaďte se do zákonitostí
-Proč ctít pravidla slušného chování?
-Termíny pro praxi v říjnu 2019

Klíčová slova:
-příjmy ze samostatné činnosti, paušální výdaje, vedení účetnictví, daňová evidence
-daňové zvýhodnění, student, vyživované dítě, daňový bonus
-přerušení podnikání, přerušení podnikání, dlouhodobý pobyt v zahraničí, státní kategorie
-drobný hmotný majetek, likvidace zásob, darované zásoby, daňová evidence, škoda na zásobách
-zdaňovací období, sankční úrok z prodlení, konec zdanitelné činnosti, zánik zdroje zdanitelných příjmů
-benefit, zdravotnická služba, sport, rekreace, masáž
-hodnota plnění osvobozeného od daně, zdravotní služba, zdravotní zboží
-osvobození od daně, nárok na odpočet daně; uskutečněná plnění; koeficient; plátce daně; daňové přiznání
-technické zhodnocení, opravy majetku, nemovitost, odpisování, daňová uznatelnost
-dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky, časové rozlišení, opravné položky k pohledávkám, cizí měna
-neomluvená absence, okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď
-snižování nákladů, právní jistota, peněžní pohledávky, kumulace žalobních nároků
-rodinný závod, spolupracující osoba, státní pojištěnec, pojistný vztah, zálohy na pojistné, převod podílu příjmů a výdajů
-rodičovský příspěvek, vyměřovací základ, státní kategorie, nekolidující zaměstnání, ochranná doba
-srážky ze mzdy, životní minimum, příjem zaměstnance, exekuce, výživné, náhrada škody
-souběh zaměstnání, zákonné minimum, hlavní zdroj příjmů, státní pojištěnec
-neplaceného volno, neomluvená absence, pracovněprávní spor

Zboží ze stejné kategorie - Zákon o zaměstnanosti – novela, Daňové zvýhodnění na studující děti, OSVČ – přerušení podnikání

Analýza realitního trhu
Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje ...
Kód: 0355765
Autor: Ort Petr
EAN: 9788075023643
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH350,-
Laskavý průvodce po sociálních dávkách
Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek ...
Kód: 0368494
Autor: Čeledová Libuše, Čevela Rostislav,
EAN: 9788024644103
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH340,-
Život, s.r.o. - Jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek
Ve své knize autor zkoumá, jak se z korporací, původně abstraktní právní entity, stala ...
Kód: 0247547
Autor: Rushkoff Douglas
EAN: 9788025712757
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH346,-
Sleva13 %
Sociální vztahy v organizaci a jejich management
Tato publikace si klade za cíl být zdrojem informací nejen pro pracovníky a manažery ...
Kód: 0229009
Autor: Bednář a kolektiv Vojtěch
EAN: 9788024742113
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH149,-
Sleva57 %
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010
Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách ...
Kód: 0326482
Autor: Přibyl Stanislav
EAN: 9788024631004
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH339,-
Sleva13 %
Národ a dějiny jako sociologický problém
Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou ...
Kód: 0330495
Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
EAN: 9788024641201
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH322,-
Sleva13 %
Úvod do mezinárodního práva veřejného
Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků ...
Kód: 0226495
Autor: Scheu Harald C.
EAN: 9788087284735
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH330,-
Sportovní právo
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní ...
Kód: 0218930
Autor: neuveden
EAN: 9788087284285
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH304,-
Sleva13 %
Operativní leasing firemních vozidel
Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více ...
Kód: 0343174
Autor: Kot Jiří
EAN: 9788075982681
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH200,-
Copyright © www.oblibeneknihy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK