Právo, sociologie

vyhledat:
Cena: 51 - 1190 Kč
Nakladatel: Zobrazení:
Účetnictví pro úplné začátečníky 2019
S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, ...
Kód: 0339130
Autor: Novotný Pavel
EAN: 9788027122516
Dostupnost: předobjednávka 25.01.2019
Cena s DPH219,-
Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 1. 2019
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2019 včetně všech čísel. ...
Kód: 0339136
Autor: Marková Hana
EAN: 9788027122745
Dostupnost: předobjednávka 23.01.2019
Cena s DPH99,-
Daňové a nedaňové náklady 2019
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování ...
Kód: 0339128
Autor: Hnátek Miloslav
EAN: 9788090589988
Dostupnost: předobjednávka 25.01.2019
Cena s DPH329,-
Postavení jednatele - Právní a daňový pohled
Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z ...
Kód: 0339125
Autor: Pravdová Markéta
EAN: 9788024731506
Dostupnost: předobjednávka 22.01.2019
Cena s DPH239,-
Zcela legální daňové triky 2019
Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem ...
Kód: 0339127
Autor: Hnátek Miloslav
EAN: 9788090589995
Dostupnost: předobjednávka 25.01.2019
Cena s DPH339,-
Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným
Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování ...
Kód: 0339126
Autor: Hnátek Miloslav
EAN: 9788090739802
Dostupnost: předobjednávka 25.01.2019
Cena s DPH329,-
Finanční účetnictví veřejného sektoru
S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. ...
Kód: 0339129
Autor: Máče Miroslav
EAN: 9788027120024
Dostupnost: předobjednávka 22.01.2019
Cena s DPH589,-
Řízení sociálních procesů v České republice
Kolektivní monografie přináší pohled na principy a úspěšnost veřejného řízení ...
Kód: 0339177
Autor: Šámalová Kateřina, Tomeš Igor,
EAN: 9788024641805
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,-
Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní)
Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, ...
Kód: 0338183
Autor: Šubrt Jiří a kolektiv
EAN: 9788024617893
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH335,-
Romové a stereotypy
Text publikace přináší bližší pohled na složitou interkulturní problematiku, z níž ...
Kód: 0338179
Autor: Weinerová Renata
EAN: 9788024626321
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH105,-
Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989
Publikace obsahuje odborné studie právních historiků věnované vývoji veřejného a ...
Kód: 0338225
Autor: Malý Karel
EAN: 9788024608631
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH585,-
Právní aspekty násilí ve sportu
Publikace se zabývá vzájemnými vztahy mezi sportem a právem, a to především s důrazem na ...
Kód: 0338219
Autor: Sádovský Stanislav
EAN: 9788024618364
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH125,-
Zpravodajství v médiích
Publikace obsahuje články různých autorů věnovaných fenoménu zpravodajství. Kniha mapuje ...
Kód: 0335619
Autor: Osvaldová Barbora
EAN: 9788024618999
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH145,-
English for Specific Purposes
This book is aimed primarily at law students but its themes may be of interest to anyone with an ...
Kód: 0336371
Autor: Bell Ian David
EAN: 9788075022691
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,-
Zahraniční vlivy a srovnávání v ústním právu
Propojování světa pod hlavičkou globalizace nabízí podněty ke srovnávání životních ...
Kód: 0336390
Autor: Januš Jan, Léko Kristián,
EAN: 9788075022707
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH220,-
XXVI. Karlovarské právnické dny
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých ...
Kód: 0336389
Autor: Zoufalý Vladimír
EAN: 9788075022899
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH690,-
Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem ...
Kód: 0336388
Autor: Ondřejková Jana
EAN: 9788075022585
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH260,-
Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. ...
Kód: 0336387
Autor: Schnabel Fritz
EAN: 9788075021151
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH690,-
Ústavní základy organizace státu
Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva České republiky a zároveň ...
Kód: 0336386
Autor: Jirásek Jiří
EAN: 9788087576571
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH480,-
Účetnictví pojišťoven - Kapitoly z historie účetního práva
Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. V jednotlivých ...
Kód: 0336385
Autor: Huleš Jan
EAN: 9788075022820
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,-
Trestní právo procesní (4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.10.2016)
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu a ...
Kód: 0336384
Autor: Jelínek Jiří
EAN: 9788075021601
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH1 000,-
Trestní právo hmotné (5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 2. 2016)
Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, ...
Kód: 0336383
Autor: Jelínek Jiří
EAN: 9788075021205
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH1 150,-
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Druhé upravené a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 6. ...
Kód: 0336382
Autor: Průcha Petr
EAN: 9788075020512
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH720,-
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Nejnovější vydání správního řádu je zpracováno podle právního stavu k 1. 1. 2013. ...
Kód: 0336381
Autor: Průcha Petr
EAN: 9788087576359
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH640,-
Příklady z trestního práva hmotného a procesního 1. vydání
Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v ...
Kód: 0336380
Autor: Coufalová Bronislava, Pinkava Jan, Pochylá Veronika
EAN: 9788087212325
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH140,-
Právo Evropské unie - Ústavní základy a vnitřní trh
Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově ...
Kód: 0336379
Autor: Stehlík Václav
EAN: 9788075022776
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH500,-
Praktikum civilního procesu 1. část
První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová ...
Kód: 0336378
Autor: Šínová Renáta
EAN: 9788075021212
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH370,-
Povinnosti a práva rodičů k dětem
Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského ...
Kód: 0336377
Autor: Šmíd Ondřej
EAN: 9788075021953
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,-
Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu
Kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu - ...
Kód: 0336376
Autor: Jelínek Jiří
EAN: 9788087576397
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH360,-
Nicotnost správního rozhodnutí
Publikace se snaží přinést komplexní a systematický pohled na problematiku nicotnosti ...
Kód: 0336375
Autor: Frumarová Kateřina
EAN: 9788075020567
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH590,-
Německé účetní právo v české praxi, 3 vydání
Parlament Spolkové republiky Německo přijal v roce 2009 Zákon o modernizaci účetního práva ...
Kód: 0336374
Autor: Vaněk Michal
EAN: 9788087212523
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH290,-
Chrestomatie ke studiu filosofie práva
Antologie právně filosofických textů je určena ke studiu filosofie a teorie práva.Obsahuje ...
Kód: 0336373
Autor: Hrdina Antonín
EAN: 9788087212714
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,-
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by ...
Kód: 0336372
Autor: Gerloch Aleš
EAN: 9788075020581
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH360,-
Rotshildové - Židovský triumf
Přinášíme další knihu pro studium totalitních fašistických skupin. Když se řekne ...
Kód: 0246049
Autor: Leese Arnold
EAN: 9788087525166
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH189,-
O posledních věcech člověka - Vybrané kapitoly z thanatologie
Umírání, smrt, pohřbívání a truchlení představují hluboká lidská témata, která je ...
Kód: 0244265
Autor: Špatenková Naděžda a kolektiv
EAN: 9788074921384
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH300,-
Češi - Proč jsme kdo jsme - a jak dál?
Myslím, že jsme opět velmi ohrožený národ, biologicky i kulturně. Jedenadvacet esejí ...
Kód: 0263100
Autor: Koukolík František
EAN: 9788074922343
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH290,-
Historicko-sociologické reflexe
Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou ...
Kód: 0333415
Autor: Šubrt Jiří
EAN: 9788024640273
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH320,-
Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu
Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí ...
Kód: 0333414
Autor: Červenková Denisa
EAN: 9788024639116
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH200,-
Daňové zákony 2019 XXL ProFi
Nové vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994 v právním stavu k 1. lednu 2019 ...
Kód: 0333313
Autor: neuveden
EAN: 9788081830785
Dostupnost: předobjednávka 22.02.2019
Cena s DPH159,-
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes
Vlastnictví patří mezi základní instituty soukromého práva již od starověku. Moderní ...
Kód: 0332916
Autor: Fruthová Veronika, Novák Marek,
EAN: 9788087284704
Dostupnost: 70 - 100ks
Cena s DPH250,-
Spravedlnost pláče
Několik lidí bylo v roce 2010 nespravedlivě odsouzeno k mnohaletým trestům v souvislosti s ...
Kód: 0332504
Autor: kolektiv autorů
EAN: 9788090732513
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH242,-
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní ...
Kód: 0332443
Autor: Pelikánová Anna
EAN: 9788027121175
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH339,-
Bezdomovectví ve středním věku - Příčiny, souvislosti a perspektivy
Publikace vychází z tříletého výzkumu provedeného u subpopulace pražských bezdomovců ...
Kód: 0332090
Autor: Vágnerová Marie, Marek Jakub, Csémy Ladislav,
EAN: 9788024640549
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH360,-
Quantum Anthropology
Monografie prezentuje novou teoretickou perspektivu sociokulturní antropologie, která navazuje na ...
Kód: 0271408
Autor: Trnka Radek, Lorencová Radmila,
EAN: 9788024634708
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,-
Jak se žije Čechům v současné Evropě?
Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v ...
Kód: 0327407
Autor: Pospíšilová Jaroslava, Krulichová Eva,
EAN: 9788020028556
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH265,-
Didaktika osobnostní a sociální výchovy
Osobnostní a sociální výchova (OSV) je jedním z edukačních systémů věnujících se ...
Kód: 0235725
Autor: Valenta Josef
EAN: 9788024744735
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH99,-
Sleva72 %
Původní cena349,-
Inventura hodnot
Výzkumný tým Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity ...
Kód: 0153684
Autor: Prudký Libor
EAN: 9788020017512
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH295,-
Planeta Země - Kruté místo k žití
Jak vidí svět generál v záloze Andor Šándor, bezpečnostní znalec, kterého většina ...
Kód: 0331888
Autor: Šándor Andor
EAN: 9788087423868
Dostupnost: předobjednávka 30.01.2019
Cena s DPH299,-
Smysl české existence
Text se zaměřuje na duchovní základy české státnosti a smyslu českých dějin, k nimž se ...
Kód: 0331879
Autor: Bednář Miloslav
EAN: 9788020028891
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH265,-
Pracovní právo pro neprávníky - rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady
Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a ...
Kód: 0194271
Autor: Neščáková Libuše
EAN: 9788024740911
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH99,-
Sleva70 %
Původní cena329,-
Zvládání problémových situací se seniory nejen v pečovatelských službách
Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších ...
Kód: 0242844
Autor: Hauke Marcela
EAN: 9788024752167
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH89,-
Sleva63 %
Původní cena239,-
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s bezmála 180 názornými přehledy činnosti ...
Kód: 0245401
Autor: Dušek Jiří
EAN: 9788024754178
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH259,-
Slovensko - evropský příběh
Kniha má parametry jakési zprávy o slovenské společnosti v kontextu jejího evropského ...
Kód: 0331517
Autor: Londák Miroslav, Michálek Slavomír, Weiss Peter,
EAN: 9788020028822
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH550,-
Mezi pionýrským šátkem a mopedem - Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948-1970
Kniha, kterou připravili zkušení badatelé Jiří Knapík a Martin Franc společně s kolektivem ...
Kód: 0331519
Autor: Knapík Jiří, Franc Martin,
EAN: 9788020028907
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH785,-
Praktická příručka GDPR pro Správce, Zpracovatele a Pověřence ochrany osobních údajů
Kniha je pomůckou pro běžnou činnost Pověřence pro ochranu osobních údajů či dalších ...
Kód: 0330914
Autor: Nonnemann František
EAN: 9788088298106
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH299,-
Národ a dějiny jako sociologický problém
Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou ...
Kód: 0330495
Autor: Masaryk Tomáš Garrigue
EAN: 9788024641201
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH370,-
Zdraví - kultura - společnost
Komu patří starost o zdraví? Je naše zdraví spíše věcí lékařskou, nebo společenskou a ...
Kód: 0330494
Autor: Křížová Eva
EAN: 9788024639376
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,-
Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu
Pro současnou historickou epochu Evropy reprezentovanou EU je charakteristická imigrace ze zemí ...
Kód: 0330490
Autor: Fendek Pavel
EAN: 9788090700406
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH217,-
Sleva13 %
Původní cena250,-
Podivná smrt Evropy - Imigrace, identita, islám
Douglas Murray brilantně líčí příběh masové imigrace do Evropy – její počátky v ...
Kód: 0330449
Autor: Douglas Murray
EAN: 9788073355623
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH418,-
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech. ...
Kód: 0235369
Autor: Ryšávková a kolektiv Veronika
EAN: 9788024751573
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH149,-
Sleva50 %
Původní cena299,-
Judikatura a právní argumentace - Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní ...
Kód: 0226479
Autor: Bobek Michal a kolektiv Kühn Zdeněk
EAN: 9788087284353
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH570,-
Sleva2 %
Původní cena580,-
Eurabia - Mýtus nebo realita budoucnosti?
Je islamizace a s ní spojený vznik Eurabie mýtem nebo realitou, již právě prožíváme? Tuto ...
Kód: 0256629
Autor: Lhoťan Lukáš
EAN: 9788090603035
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH140,-
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD
V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - ...
Kód: 0328963
Autor: Louša František
EAN: 9788027107971
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH347,-
Sleva13 %
Původní cena399,-
Právní vztahy k dřevinám - praktický průvodce
Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům ...
Kód: 0328957
Autor: Jelínková Jitka, Tuháček Miloš,
EAN: 9788027120291
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH229,-
Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva
Autorské právo a jeho rozmanité aplikace ve filmovém průmyslu. Publikace poutavým jazykem a s ...
Kód: 0253039
Autor: David Ivan
EAN: 9788090608900
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH350,-
Zákoník práce v praxi - Komplexní průvodce s řešením problémů
Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy ...
Kód: 0328955
Autor: Tomšej Jakub
EAN: 9788024734712
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH259,-
Manažerské účetnictví veřejného sektoru
Kniha je určena vedoucím pracovníkům, účetním, metodikům a analytikům obcí, měst, krajů ...
Kód: 0328956
Autor: Máče Miroslav
EAN: 9788027120031
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH559,-
Informace - Historie. Teorie. Záplava
Informace je v určitém smyslu knihou o všem, co je páteří naší civilizace: o ...
Kód: 0232568
Autor: Gleick James
EAN: 9788073634155
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH498,-
Život bez peněz
Daniel Suelo (vlastním jménem Daniel Shellabarger) se v roce 2000 dobrovolně rozhodl žít zcela ...
Kód: 0235739
Autor: Sundeen Mark
EAN: 9788073876838
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH279,-
Za textem
Publikace obsahuje některé důležité texty polské sociologie kultury a literatury, českému ...
Kód: 0328097
Autor: Trávníček Jiří
EAN: 9788075773982
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH286,-
Sleva13 %
Původní cena329,-
Proč jdou chlapi do války - Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů
Do zabíjení se v postmoderních válkách nepouštějí lidé jako ostřílení všehoschopní ...
Kód: 0314272
Autor: Haluzík Radan
EAN: 9788073636227
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH499,-
Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu - Díl. I. Druhá polovina 17. a počátek 18. století
Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. ...
Kód: 0327681
Autor: Koupil Ondřej
EAN: 9788024637754
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,-
Exilové periodikum Nový život (1949-2001)
Jádrem publikace Exilové periodikum Nový život (1949–2001) je bibliografický soupis ...
Kód: 0327677
Autor: Benáková Marie
EAN: 9788024638720
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH250,-
Teorie kanonického práva
Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se ...
Kód: 0327675
Autor: Hrdina Ignác Antonín
EAN: 9788024639192
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,-
Jak se vyrábí sociologická znalost
S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice. Metody ...
Kód: 0327657
Autor: Disman Miroslav
EAN: 9788024619668
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,-
Průvodce světem práva
Barevná publikace je rozdělena na dvě velké části - na právo veřejné a na právo ...
Kód: 0327388
Autor: Malast Jan
EAN: 9788088057536
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH579,-
Právo pro střední školy
Tradiční učebnice práva vychází v našem nakladatelství již v pátém vydání. Kromě ...
Kód: 0327387
Autor: Ryska Radovan
EAN: 9788088057529
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH179,-
Usucapio - Vydržení v římském právu
Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny ...
Kód: 0327337
Autor: Bělovský Petr
EAN: 9788087284728
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH230,-
Společensky odpovědný cestovní ruch
Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v ...
Kód: 0327287
Autor: Pásková Martina, Zelenka Josef,
EAN: 9788085970913
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH349,-
Lidské zdroje a personální management
Jak řídit, nabírat a vést lidi ve své firmě nebo svěřeném podniku? Jak nejlépe využít ...
Kód: 0307182
Autor: Mužík Jaroslav, Krpálek Pavel,
EAN: 9788020027733
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH265,-
Daňové zákony 2017 - Úplná znění platná k 1. 1. 2017
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2017. Jde o tyto ...
Kód: 0274745
Autor: Marková Hana
EAN: 9788027104512
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH99,-
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010
Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách ...
Kód: 0326482
Autor: Přibyl Stanislav
EAN: 9788024631004
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,-
Lidská ZOO - O městském živočišném druhu
Lidská zoo proslulého britského zoologa a etologa Desmonda Morrise (poprvé vyšla v roce 1969) ...
Kód: 0324891
Autor: Morris Desmond
EAN: 9788075653253
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH298,-
Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví
Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní ...
Kód: 0267780
Autor: Šteker Karel, Otrusinová Milana,
EAN: 9788027100484
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH299,-
Neznalost zákona neomlouvá aneb jak přežít v právním státě
Komplexní publikace s informacemi a poznatky, které pomáhají vyvarovat se rizikům ...
Kód: 0325126
Autor: Budínský Václav
EAN: 9788090684683
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH297,-
Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP
Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých ...
Kód: 0325161
Autor: Jílek Josef
EAN: 9788024727745
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH299,-
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Data a soukromí v digitálním světě. Komentář . Obsahuje aktuální znění GDPR po úpravách ze 4. května 2018
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších ...
Kód: 0325071
Autor: Pattynová Jana, Suchánková Lenka, Černý Jiří a kol
EAN: 9788075022882
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH890,-
Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces
Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v ...
Kód: 0325072
Autor: Jelínek Jiří
EAN: 9788075022875
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH790,-
Hrdinové kapitalistické práce
Kniha investigativní novinářky Saši Uhlové sestává v první řadě z reportáží, které ...
Kód: 0324344
Autor: Uhlová Saša
EAN: 9788027107148
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH299,-
Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob - Praktický návod s podklady na jejich určení
Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky ...
Kód: 0323969
Autor: Dušek Jiří
EAN: 9788024727738
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH229,-
Copyright © www.oblibeneknihy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK