Právo, sociologie

vyhledat:
Nakladatel: Zobrazení:
Jazyk v proměnách komunikačních médií
Publikace představuje ucelený a z hlediska obsahu velmi aktuální úvod do studia mediální ...
Kód: 0322745
Autor: Kraus Jiří
EAN: 9788024615783
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH180,- CZK
Jak zábavné je informovat - Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu
„Jedno mužstvo tvrdě bránilo, aby si vymohlo prodloužení. Druhé cítilo naději na rychlé ...
Kód: 0322737
Autor: Klimeš David
EAN: 9788024629735
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH150,- CZK
Jak nás mozek civilizuje
Kniha amerického neuropsychologa, žáka Alexandra Luriji, se věnuje řídicím funkcím ...
Kód: 0322736
Autor: Goldberg Elkhonon
EAN: 9788024607139
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH260,- CZK
Iustiniani Institutiones: Justiniánské instituce
Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. ...
Kód: 0322734
Autor: Skřejpek Michal
EAN: 9788024617497
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH385,- CZK
Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy
Tématicky velice různorodé příspěvky spojuje snaha o analýzu významu odpovědnosti ...
Kód: 0322727
Autor: Kabele Jiří
EAN: 9788024604329
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,- CZK
Instituce a odpovědnost
Publikace představuje originální sociálně-ekonomické názory Václava Klusoně. V devíti ...
Kód: 0322726
Autor: Klusoň Václav
EAN: 9788024607221
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH285,- CZK
Gender a pravěká společnost
Jak souvisí zdánlivě teoretická genderová analýza s archeologickou praxí? Genderová ...
Kód: 0322673
Autor: Remišová Věšínová Kamila
EAN: 9788024631776
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH320,- CZK
Advanced Lazarsfeldian Methodology
Kniha kolektivu autorů je věnována výzkumným metodám a technikám v současné sociologii, ...
Kód: 0322629
Autor: Jeřábek Hynek
EAN: 9788024615219
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH295,- CZK
Public International Law at Central European Universities Casebook
Předkládaná publikace, která je určená zájemcům o mezinárodní právo, obsahuje velké ...
Kód: 0322627
Autor: Geistlinger Michael
EAN: 9788024602035
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,- CZK
Divácká reflexe sportu
Účast na sportovním dění nemusí mít vždy jen podobu osobní angažovanosti, neboť vedle ...
Kód: 0322569
Autor: Slepička Pavel
EAN: 9788024618388
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH210,- CZK
Československo-francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940-1945
Publikace autorského kolektivu Jan Němeček, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček a Jan Kuklík ...
Kód: 0322520
Autor: Němeček Jan
EAN: 9788024609416
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH345,- CZK
Československo a pobaltské státy 1918-1939
Původní historická práce o vztazích Československé republiky a pobaltských států v letech ...
Kód: 0322519
Autor: Švec Luboš
EAN: 9788024601656
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě
Obsáhlé kolektivní dílo, na jehož přípravě se podílela řada domácích i zahraničních ...
Kód: 0322518
Autor: Malý Karel
EAN: 9788024617183
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH825,- CZK
Česká sociální reforma: Sociologická studie
Kniha Vladimíra Ryse se v první části věnuje historickému úvodu a chronologickému vývoji ...
Kód: 0322506
Autor: Rys Vladímír
EAN: 9788024605883
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH165,- CZK
Czech Law Between Europeanization and Globalization
Anglické vydání je založeno na předchozích čtyřech svazcích monografie "Nové jevy v ...
Kód: 0322503
Autor: Tomášek Michal
EAN: 9788024617855
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH275,- CZK
Co drží společnost pohromadě?
V současném sociálněvědním diskursu nepatří otázky společenské integrace a sociálního ...
Kód: 0322492
Autor: Německý Marek
EAN: 9788024630090
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Brněnská škola právní teorie (normativní teorie)
Český překlad původní německé publikace věnované brněnské škole normativní právní ...
Kód: 0322479
Autor: Kosek Jan
EAN: 9788024606897
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH385,- CZK
Analýza obsahu mediálních sdělení
První část publikace tvoří tři texty sociologů z univerzity v Erlangenu-Norimberku, ...
Kód: 0322434
Autor: Carpentier-Reifová Irena
EAN: 9788024619804
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH165,- CZK
Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě
Publikace pojednává o počátcích právnických profesí a okruhu osob, které se podílely na ...
Kód: 0322424
Autor: Bělovský Petr, Stloukalová Kamila,
EAN: 9788024609751
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH120,- CZK
"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré..."
Publikace se zabývá českou morální teologií od jejích počátků v poslední čtvrtině 19. ...
Kód: 0322416
Autor: Ovečka Libor
EAN: 9788024619576
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH375,- CZK
Hospic do kapsy
Kniha je odbornou příručkou pro profesionály pečující o umírající pacienty v domácím ...
Kód: 0261967
Autor: Marková Alžběta a kolektiv
EAN: 9788090580947
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH270,- CZK
Ochrana zvířat v právu
Monografie „Ochrana zvířat v právu“ je v české odborné literatuře prvním komplexním ...
Kód: 0233598
Autor: Müllerová Hana, Stejskal Vojtěch,
EAN: 9788020023179
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH650,- CZK
Inventura hodnot
Výzkumný tým Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity ...
Kód: 0153684
Autor: Prudký Libor
EAN: 9788020017512
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH295,- CZK
Úžasná síla celku

Kód: 0120180
Autor: Bílý Jan
EAN: 9788073490492
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH180,- CZK
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Kód: 0321785
Autor: Melotíková Petra
EAN: 9788075022752
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH290,- CZK
Povinná sociální solidarita
Veřejná sociální politika narušuje principy povinné sociální solidarity a systémově ...
Kód: 0320084
Autor: Tomeš Igor
EAN: 9788024638355
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH280,- CZK
Medicínské právo Co a jak
Publikace obsahuje souhrn praktických rad, jak řešit problémové situace, na co si dát pozor a ...
Kód: 0273406
Autor: Mach Jan
EAN: 9788074922183
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,- CZK
Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana
V této knize se autoři pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na ...
Kód: 0239573
Autor: Koukolík František, Drtilová Jana,
EAN: 9788074921209
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH290,- CZK
Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent
Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály ...
Kód: 0308026
Autor: Linková Marcela, Straková Naďa,
EAN: 9788020027948
Dostupnost: 70 - 100ks
Cena s DPH365,- CZK
Města zdí - Život a smrt obchodních center
Kniha Anny Beaty Háblové pojednává o obchodních centrech, jejich architektonickém vývoji, ...
Kód: 0309594
Autor: Háblová Anna Beata
EAN: 9788073638610
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH298,- CZK
Informace - Historie. Teorie. Záplava
Informace je v určitém smyslu knihou o všem, co je páteří naší civilizace: o ...
Kód: 0232568
Autor: Gleick James
EAN: 9788073634155
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH498,- CZK
K čemu je dobrá válka? - Konflikty a pokrok civilizace
Renomovaný historik a archeolog Ian Morris v této knize vypráví hrůzný, ale fascinující ...
Kód: 0306626
Autor: Morris Ian
EAN: 9788073637644
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH599,- CZK
Život, s.r.o. - Jak si korporace podmanily svět a jak si ho vzít nazpátek
Ve své knize autor zkoumá, jak se z korporací, původně abstraktní právní entity, stala ...
Kód: 0247547
Autor: Rushkoff Douglas
EAN: 9788025712757
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH398,- CZK
We Should All be Feminists
A personal and powerful essay from Chimamanda Ngozi Adichie, the bestselling author of Americanah ...
Kód: 0275824
Autor: Ngozi Adichie Chimamanda
EAN: 9780008115272
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH159,- CZK
Pojetí vlastního těla - Zdraví, zdatnost, vzhled
Tato monografie popisuje teoretická východiska k problematice tělesného sebepojetí a ...
Kód: 0225932
Autor: Fialová Ludmila, Krch David František,
EAN: 9788024621609
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH295,- CZK
Úvod do sociologie
Nové, upravené vydání učebnice Radomíra Havlíka slouží k základní orientaci při studiu ...
Kód: 0248984
Autor: Havlík Radomír
EAN: 9788024628431
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH145,- CZK
Právní překlad v teorii a praxi: Nový občanský zákoník
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen ...
Kód: 0247973
Autor: Chromá Marta
EAN: 9788024628516
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH320,- CZK
Rozvoj hospicové péče a její bariéry
Monografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity ...
Kód: 0256305
Autor: Tomeš Igor
EAN: 9788024629414
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,- CZK
Bezdomovectví jako alternativní existenc
Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný ...
Kód: 0226770
Autor: Vágnerová Marie
EAN: 9788024622095
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH345,- CZK
Sleva4 %
Původní cena360,- CZK
Czech law in historical contexts
The legal system of the present-day Czech Republic would not be understood properly without ...
Kód: 0251005
Autor: Kuklík Jan
EAN: 9788024628608
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,- CZK
Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii
Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje ...
Kód: 0244291
Autor: Soukup Martin
EAN: 9788024625676
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Soudobá sociologie VI. - Oblasti a specializace
Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá ...
Kód: 0242979
Autor: Šubrt Jiří
EAN: 9788024625584
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH375,- CZK
Železniční reforma v Německu
Německo vždy představovalo jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy v Evropě a ...
Kód: 0303924
Autor: Nigrin Tomáš
EAN: 9788024636276
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Klima a společnost
Monografie sociologa Nico Stehra a klimatologa Hanse von Storcha se zabývá otázkami ...
Kód: 0247535
Autor: Stehr Nico, von Storch Hans
EAN: 9788024628479
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH180,- CZK
Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů
Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních ...
Kód: 0270564
Autor: Hurychová Klára, Tomášek Petr, Zvára Michael,
EAN: 9788024635002
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,- CZK
Methodology of Science
This publication covers the essential problems of the methodology of science. The methodology of ...
Kód: 0221451
Autor: Ochrana František
EAN: 9788024619828
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH180,- CZK
Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR
V celém světě panuje shoda, že nejvyšší hodnotou v životě každého člověka, národa, ...
Kód: 0198382
Autor: Eichler Jan
EAN: 9788024619569
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu
Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů ...
Kód: 0243285
Autor: Jansa Petr a kolektiv
EAN: 9788024624440
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH145,- CZK
Public Policy
Publikace je určena především zahraničním studentům veřejné politiky. Představuje ...
Kód: 0310392
Autor: Potůček Martin
EAN: 9788024635569
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,- CZK
Geografie maloobchodu a spotřeby - Věda o nakupování
Odvětví maloobchodu prošlo během posledních dvaceti let řadou radikálních změn, které se ...
Kód: 0197222
Autor: Spilková Jana
EAN: 9788024619514
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH270,- CZK
Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu - Aplikace v kontextu rodinného násilí
Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové ...
Kód: 0226519
Autor: Cimrmannová Tereza
EAN: 9788024622057
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH220,- CZK
Intimate Violence - A Czech Contribution on International Violence Anainst Woman Survey (anglicky)
Studie shrnuje výsledky velkého mezinárodního výzkumu domácího násilí IVAWS, který se v ...
Kód: 0226518
Autor: Buriánek Jiří, Pikálková Simona,
EAN: 9788024622187
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH220,- CZK
Důchodová reforma
Mělo by být zajištění ve stáří soukromým, nebo veřejným zájmem? Je výhodnější ...
Kód: 0242190
Autor: Loužek Marek
EAN: 9788024626123
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH115,- CZK
Sleva4 %
Původní cena120,- CZK
Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector
Kniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na ...
Kód: 0312484
Autor: Ochrana František, Plaček Michal, Půček Milan Jan,
EAN: 9788024635897
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH220,- CZK
Jak odškodnit holocaust? - Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění
Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a ...
Kód: 0251345
Autor: Kuklík Jan
EAN: 9788024627984
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,- CZK
Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby
V každodenním laickém vědění je vztah inovací a institucí chápán jako protikladný. ...
Kód: 0311928
Autor: Müller Karel
EAN: 9788024636696
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,- CZK
Tvorba jako způsob poznávání
Tvorba anebo tvořivost, založená na myšlence osvobození a rozvíjení lidské přirozenosti, ...
Kód: 0237486
Autor: Slavík Jan a kolektiv
EAN: 9788024623351
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH375,- CZK
Sleva4 %
Původní cena390,- CZK
Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (slovensky, česky, anglicky)
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji ...
Kód: 0236146
Autor: Kasper Tomáš
EAN: 9788024622866
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH375,- CZK
Městské právo ve střední Evropě
Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled ...
Kód: 0236139
Autor: Malý Karel
EAN: 9788024621135
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH375,- CZK
Pod maskou benevolence - Zneschopňování neslyšící komunity
Studie Harlana Lanea představuje komplexní (lingvistický, antropologický, historický) pohled ...
Kód: 0236017
Autor: Lane Harlan
EAN: 9788024624495
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH335,- CZK
Kolektivní paměť - K teoretickým otázkám
Během posledních tří desetiletí jsme svědky toho, že se problematika paměti stává jedním ...
Kód: 0248535
Autor: Maslowski Nicolas, Šubrt Jiří
EAN: 9788024626895
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH350,- CZK
El imaginario chicano
Hispánská populace, tvořená z větší části lidmi mexického původu, by měla podle ...
Kód: 0249235
Autor: Březinová Kateřina
EAN: 9788024626345
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH380,- CZK
Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití
Publikace přináší nový pohled na problematiku volebního práva cizinců ve volbách do ...
Kód: 0235624
Autor: Machová Zuzana
EAN: 9788024623429
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH165,- CZK
Geriatrická problematika v pastorální péči
Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tematikou ...
Kód: 0235610
Autor: Brzáková Beksová Kateřina
EAN: 9788024622965
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH165,- CZK
Teorie výchovy - tradice, současnost, perspektivy
Monografie Teorie výchovy – tradice, současnost, perspektivy má sloužit vysokoškolským ...
Kód: 0237732
Autor: Jedlička Richard
EAN: 9788024624129
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH285,- CZK
Antropologie a Melanésie z doby kamenné do kyberprostoru
Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a ...
Kód: 0237728
Autor: Soukup Martin
EAN: 9788024624617
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH470,- CZK
Rituály souhlasu - Symbolická konstrukce Ameriky a její proměny
Syntetická práce předního amerického literárního a kulturního historika židovského ...
Kód: 0280083
Autor: Bercovitch Sacvan
EAN: 9788024632438
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH490,- CZK
Towards an Environmental Society? / Směrem k environmentální společnosti?
Jak je patrné ze samotného názvu této knihy, posun společnosti směrem k environmentálnímu ...
Kód: 0219638
Autor: Cudlínová Eva
EAN: 9788024620923
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH260,- CZK
Příběhy (ne)obyčejných profesí
Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a ...
Kód: 0246657
Autor: Vaněk Miroslav
EAN: 9788024628134
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH430,- CZK
Civilní náboženství
Vysvětlujeme-li své politické názory, nakonec se vždy dobereme ke slovu nebo představě, za ...
Kód: 0236697
Autor: Jüptner Jan
EAN: 9788024624433
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH260,- CZK
České vědomí Bělarusi
V tomto sborníku se setkává na 30 českých a běloruských autorů pojednávajících o ...
Kód: 0229911
Autor: Lendělová a kolektiv Věra
EAN: 9788024622521
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH365,- CZK
Contemporary Funeral Rituals of Sa´dan Toraja - Contemporary Funeral Rituals of Sa'dan Toraja (anglicky)
Kniha pojednává o etniku Toradžů, jež obývá provincie Tana Toraja a Toraja Utara v jižní ...
Kód: 0229910
Autor: Budiman Michaela
EAN: 9788024622286
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Jak studovat aktéra a sociální změnu z perspektivy historické sociologie
Kniha se věnuje problematice sociální změny a různých badatelských přístupů k ní. Jedná ...
Kód: 0282544
Autor: Maslowski Nicolas, Šalanda Bohuslav,
EAN: 9788024634388
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH300,- CZK
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
Monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot je rozsáhlou studií ...
Kód: 0235442
Autor: Mlčoch Lubomír
EAN: 9788024623238
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH240,- CZK
Identity, Tradition and Revitalisation of American Indian Culture
Monografie je věnována aktuální problematice revitalizace tradiční kultury a umění ...
Kód: 0280078
Autor: Půtová Barbora
EAN: 9788024635620
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH340,- CZK
Soudobá sociologie V. - Teorie sociální změny
Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice ...
Kód: 0227050
Autor: Šubrt Jiří
EAN: 9788024622194
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH375,- CZK
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu
Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. ...
Kód: 0227049
Autor: Šubrt Jiří, Vinopal Jiří,
EAN: 9788024621401
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH270,- CZK
Kavky a kosatce - Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku
Publikace je výsledkem terénního výzkumu prováděného mezi etnickými Berbery, kteří ...
Kód: 0313383
Autor: Konopíková Michaela
EAN: 9788024636443
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH250,- CZK
Princip solidarity ve financování služeb sociální péče
Ústředním tématem předkládané publikace je nastavení veřejnoprávní solidarity a role ...
Kód: 0313382
Autor: Vojtíšek Petr
EAN: 9788024637099
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,- CZK
Rámce války - Za které životy netruchlíme?
Kniha významné politické a feministické teoretičky Judith Butlerové se věnuje současným ...
Kód: 0232858
Autor: Butler Judith
EAN: 9788024622651
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,- CZK
Učitelé na vlnách transformace - Kultura školy před rokem 1989 a po něm
Transformující se společnost prochází změnami na mnoha úrovních. Těmi hlavními dvěma ...
Kód: 0234399
Autor: Moreeová Dana
EAN: 9788024622989
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH190,- CZK
Modernismus a fašismus - Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera
Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika ...
Kód: 0261360
Autor: Griffin Roger
EAN: 9788024632315
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH460,- CZK
Skejuš * Skejušané * Skejušan - Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost + CD
Interdisciplinární publikace se věnuje tématu v několika rovinách. Nejprve se autoři ...
Kód: 0277785
Autor: Malinová Irina, Otčenášek Jaroslav, Landělová Věra,
EAN: 9788024633299
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH260,- CZK
SOS - Sociologie pro pomáhající profese
Publikace je učebnicí sociologie aplikované v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Je ...
Kód: 0309215
Autor: Křížová Eva
EAN: 9788024636504
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH250,- CZK
Když se řekne komunitní práce
Komunitní práce je úzce spojena se sociální prací, která má v českém prostředí bohatou ...
Kód: 0266306
Autor: Šťastná Jaroslava
EAN: 9788024633565
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH170,- CZK
Židovské tradice a zvyky
Židovské tradice a zvyky představují jednu z nejzajímavějších a také nejrozmanitějších ...
Kód: 0262810
Autor: Nosek Bedřich, Damohorská Pavla,
EAN: 9788024629964
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH330,- CZK
Urbánní situace - Město v čase globalizace
Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v ...
Kód: 0281917
Autor: Mongin Olivier
EAN: 9788024634425
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH340,- CZK
Sociální mozek
Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá ...
Kód: 0263158
Autor: Koukolík František
EAN: 9788024628509
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH320,- CZK
Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918-1992
Ethnic minority issues played an important role in the history of Czechoslovakia, from 1918, during ...
Kód: 0282222
Autor: Kuklík Jan, Petráš René,
EAN: 9788024635835
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH380,- CZK
Závažná těla - O materialitě a diskursivních mezích "pohlaví"
V knize se filosofka a genderová teoretička vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány ...
Kód: 0271409
Autor: Butlerová Judith
EAN: 9788024633251
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,- CZK
Copyright © www.oblibeneknihy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK