Právo, sociologie

vyhledat:
Nakladatel: Zobrazení:
Cikán je Cikán

Kód: 0262176
Autor: Ostalowská Lidia
EAN: 9788073637101
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH249,- CZK
Občanská obroda
Konzervativní pohled na problémy dnešního světa Autor je spisovatel, konzervativní myslitel a ...
Kód: 0223764
Autor: Podracký Vlastimil
EAN: 9788071985549
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH199,- CZK
Proč jdou chlapi do války - Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů
Do zabíjení se v postmoderních válkách nepouštějí lidé jako ostřílení všehoschopní ...
Kód: 0314272
Autor: Haluzík Radan
EAN: 9788073636227
Dostupnost: předobjednávka 27.03.2018
Cena s DPH499,- CZK
Mytologie
Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada ...
Kód: 0314271
Autor: Barthes Roland
EAN: 9788073638887
Dostupnost: předobjednávka 23.03.2018
Cena s DPH250,- CZK
Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci ...
Kód: 0272354
Autor: neuveden
EAN: 9788075020970
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH490,- CZK
Smluvní pokuta v ČR a Evropě
Odborná monografie přináší ucelený teoreticko-praktický pohled na jedno z nejčastějších ...
Kód: 0274088
Autor: Tintěra Tomáš
EAN: 9788075020956
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH390,- CZK
Správní právo hmotné Obecná část
Učebnice vykládá hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva. Mimo ...
Kód: 0274116
Autor: Horzinková Eva
EAN: 9788075020925
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH350,- CZK
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou

Kód: 0274485
Autor: Kučerová Helena
EAN: 9788075021052
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH1 190,- CZK
Konfesní právo
Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o ...
Kód: 0273241
Autor: Tretera Jiří Rajmund, Horák Záboj
EAN: 9788075021182
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH550,- CZK
Odůvodnění civilního rozsudku
Publikace i ve druhém, aktualizovaném vydání nahlíží pod pokličku práce soudce při ...
Kód: 0273652
Autor: Vrcha Pavel
EAN: 9788075021472
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH350,- CZK
Právo v umění a umění v právu
Právo a umění spojuje především to, že oboje jsou výsledkem lidské činnosti, jsou ...
Kód: 0273847
Autor: Hamuľák Ondrej
EAN: 9788087576144
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH500,- CZK
Praktikum práva Evropské unie
Praktikum pokrývá klíčové otázky základů práva Evropské unie a fungování jejího ...
Kód: 0273838
Autor: Hamulák Ondrej, Stehlík Václav,
EAN: 9788087576687
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH330,- CZK
Manželství
úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a ...
Kód: 0273383
Autor: Šínová Renáta, Šmíd Ondřej,
EAN: 9788075020468
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,- CZK
Jak se píše o soudech a soudcích - Soudní moc v mezioborové perspektivě
Kolektivní monografie téměř dvaceti autorů nabízí různé pohledy na soudce jako ...
Kód: 0226209
Autor: Kysela Jan, Ondřejková Jana,
EAN: 9788087576403
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH380,- CZK
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ...
Kód: 0274487
Autor: Jelínek Jiří, Herczeg Jiří
EAN: 9788087576434
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH450,- CZK
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami
Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských ...
Kód: 0274435
Autor: Tuláček Jan
EAN: 9788075021489
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH990,- CZK
Dějiny evropského kontinentálního práva
Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, ...
Kód: 0272360
Autor: neuveden
EAN: 9788087212547
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH620,- CZK
Ústava ČR v praxi

Kód: 0163786
Autor: Suchánek R., Jirásková V.
EAN: 9788087212189
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH480,- CZK
Elektronické dokumenty v právní praxi
Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžné praxi ...
Kód: 0223725
Autor: Lechner Tomáš
EAN: 9788087576410
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH420,- CZK
Smluvní pokuta v teorii a praxi
Publikace přináší ucelený praktický pohled na jedno z nejčastějších ujednání ...
Kód: 0221447
Autor: Tintěra Tomáš
EAN: 9788087576274
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH290,- CZK
Dohoda o vině a trestu
Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a ...
Kód: 0221445
Autor: Ščerba Filip
EAN: 9788087576304
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH280,- CZK
Život jako dialog
Autor uvažuje o dialogu jako způsobu rozumné komunikace mezi lidmi, vedoucí k vzájemnému ...
Kód: 0313357
Autor: Sattran Vladimír
EAN: 9788072325061
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH149,- CZK
Prezident republiky (2. aktualizované a doplněné vydání) - S předmluvami Václava Klause a Miloše Zemana
Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. ...
Kód: 0313143
Autor: Koudelka Zdeněk
EAN: 9788075021267
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH500,- CZK
Příslib štěstí
Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z ...
Kód: 0312788
Autor: Marcuse Herbert
EAN: 9788075571021
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH365,- CZK
Kapela - Pozadí operace, která stvořila Chartu 77
Na počátku procesu s undergroundem stála celostátní akce „Kapela“, která si za ...
Kód: 0307353
Autor: Kudrna Ladislav
EAN: 9788020027573
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH465,- CZK
GDPR - Praktický průvodce implementací
Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého ...
Kód: 0306773
Autor: Nezmar Luděk
EAN: 9788027106684
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH339,- CZK
Psychosociální krizová spolupráce
Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní ...
Kód: 0228039
Autor: Baštecká a kolektiv Bohumila
EAN: 9788024741956
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH199,- CZK
Sleva54 %
Původní cena429,- CZK
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky
Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní ...
Kód: 0270279
Autor: Pelikánová Anna
EAN: 9788027103393
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH339,- CZK
Náhrada škody - praktická příručka
Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na ...
Kód: 0195683
Autor: Kobliha Ivan a kolektiv Elischer David
EAN: 9788087212974
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH540,- CZK
Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého
Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva ...
Kód: 0274032
Autor: Dobiáš Petr
EAN: 9788087576816
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH220,- CZK
Obhájce v trestním řízení
Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému ...
Kód: 0189659
Autor: Jelínek Jiří
EAN: 9788087212882
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH600,- CZK
Správní právo procesní
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – ...
Kód: 0274117
Autor: Horzinková E., Novotný V.
EAN: 9788075020710
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH490,- CZK
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku
Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s ...
Kód: 0274506
Autor: Tintěra Tomáš
EAN: 9788087576755
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH320,- CZK
Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii
Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, ...
Kód: 0273905
Autor: Zbíral Robert
EAN: 9788087576724
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH300,- CZK
Účetní případy pro praxi 2018
Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané ...
Kód: 0310981
Autor: Hruška Vladimír
EAN: 9788027108664
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH299,- CZK
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s ...
Kód: 0311190
Autor: Dušek Jiří
EAN: 9788027108671
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH279,- CZK
DPH 2017 - výklad s příklady
Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů ...
Kód: 0275607
Autor: Galočík Svatopluk, Paikert Oto,
EAN: 9788027104284
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH339,- CZK
Antialkorán aneb nejasný svět T. H.
Reakce české společnosti na otázky islámu a islamismu jsou takřka výlučně černobílé: na ...
Kód: 0307356
Autor: Ouředník Patrik
EAN: 9788075113597
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH199,- CZK
Tři minuty do soudného dne - Příběh největší špionážní aféry v dějinách USA
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ Skutečný příběh dvou výjimečných mužů, připomínající ...
Kód: 0303932
Autor: Navarro Joe
EAN: 9788024756929
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH349,- CZK
Daňové zákony 2017 - Úplná znění platná k 1. 1. 2017
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2017. Jde o tyto ...
Kód: 0274745
Autor: Marková Hana
EAN: 9788027104512
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH99,- CZK
Příběh moderního práva
Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, ...
Kód: 0311432
Autor: Maršálek Pavel
EAN: 9788087284667
Dostupnost: 70 - 100ks
Cena s DPH330,- CZK
E-government v České republice - Právní a technologické aspekty
Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná známými odborníky, ...
Kód: 0226207
Autor: Mates Pavel, Smejkal Vladimír,
EAN: 9788087576366
Dostupnost: U dodavatele
Cena s DPH600,- CZK
DPH 2018 - výklad s příklady
Ve 14. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů ...
Kód: 0310972
Autor: Galočík Svatopluk, Paikert Oto,
EAN: 9788027107995
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH339,- CZK
Daňová evidence podnikatelů 2018
Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a ...
Kód: 0310973
Autor: Dušek Jiří, Sedláček Jaroslav,
EAN: 9788027108695
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH169,- CZK
Účetnictví pro úplné začátečníky 2018
Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou ...
Kód: 0310974
Autor: Novotný Pavel
EAN: 9788027108701
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH219,- CZK
DPH 2018 - zákon s přehledy
V patnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 157 přehledných schématech ...
Kód: 0310944
Autor: Dušek Jiří
EAN: 9788027108657
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH269,- CZK
Daňové zákony 2016 - Úplná znění platná k 1. 1. 2016
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2016. Jde o tyto ...
Kód: 0259178
Autor: Marková Hana
EAN: 9788027100224
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH99,- CZK
V době zármutku
Truchlení je doba, která patří do našeho života, ale my ji často ke své škodě ...
Kód: 0310350
Autor: Tausch-Flammer Daniela
EAN: 9788088126256
Dostupnost: 70 - 100ks
Cena s DPH80,- CZK
Metody a zásady interpretace práva
Podle ústavy je soudce vázán zákonem. Co to ale v praxi znamená? Právní věda odkazuje na ...
Kód: 0227369
Autor: Wintr Jan
EAN: 9788087284360
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH350,- CZK
Sleva3 %
Původní cena360,- CZK
Daňové zákony 2018 - Úplná znění k 1. 1. 2018
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. ...
Kód: 0309372
Autor: Marková Hana
EAN: 9788027107667
Počet stran: 0
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH99,- CZK
Likvidace bílé rasy
Předmluva: Radek Velička Spojené státy Evropské vznikají podobně jako Americké vyhlazením ...
Kód: 0298705
Autor: Velička Radek
EAN: 9788090648739
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH149,- CZK
Etika pro zdravotně sociální pracovníky
Od pracovníků v zdravotně sociálních oborech se očekává vysoká kulturní úroveň ...
Kód: 0197067
Autor: Kutnohorská Jana
EAN: 9788024738437
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH89,- CZK
Sleva68 %
Původní cena279,- CZK
Inventura předsudků
Kniha je hlavním shrnujícím výsledkem projektu, jenž zkoumá předsudky v české ...
Kód: 0308030
Autor: Šmídová Michaela, Vávra Martin, Čížek Tomáš,
EAN: 9788020027313
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH265,- CZK
Caro amico - 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími
U příležitosti životního jubilea významného českého právního romanisty, právního ...
Kód: 0307552
Autor: Bělovský Petr, Stloukalová Kamila,
EAN: 9788087284643
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH313,- CZK
Sleva13 %
Původní cena360,- CZK
Sociální prostředí Prahy - Město na prahu 21. století
Kolekce textů vychází především z empirické práce se statistickými daty a jejich ...
Kód: 0307252
Autor: Ouředníček Martin, Jíchová Jana,
EAN: 9788020027290
Dostupnost: 70 - 100ks
Cena s DPH304,- CZK
Sleva13 %
Původní cena350,- CZK
Čeští novináři v komparativní perspektivě
Euroamerická žurnalistika se nachází v hluboké profesně-existenciální i existenční krizi. ...
Kód: 0306830
Autor: Volek Jaromír, Urbaníková Marína,
EAN: 9788020026996
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH344,- CZK
Sleva13 %
Původní cena395,- CZK
Česko na cestě - Zpráva k výročím roku 2018
Zpráva Česko na cestě přispívá k reflexi situace Česka u příležitosti výročí ...
Kód: 0306833
Autor: Baran Pavel
EAN: 9788020027924
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH83,- CZK
Sleva13 %
Původní cena95,- CZK
Sociokulturní aspekty managementu služeb
Publikace určená pro studenty vysokých škol i odborníky z praxe se zaměřuje na člověka, ...
Kód: 0306809
Autor: Merhaut Marek
EAN: 9788090518186
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH116,- CZK
Sleva10 %
Původní cena129,- CZK
Etika, život, instituce
Výsledky moderní evoluční biologie naznačují, že mravnost v lidských společnostech není ...
Kód: 0235665
Autor: Sokol Jan
EAN: 9788074292231
Dostupnost: 31 - 50ks
Cena s DPH241,- CZK
Sleva10 %
Původní cena268,- CZK
Daňové zákony 2018 XXL ProFi
Publikace pro nejnáročnější profesionální uživatele (podnikatele, daňové poradce, ...
Kód: 0306576
Autor: neuveden
EAN: 9788081830327
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH130,- CZK
Sleva13 %
Původní cena149,- CZK
Římské právo v občanském zákoníku
Občanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích ...
Kód: 0306180
Autor: Skřejpek Michal
EAN: 9788087284650
Dostupnost: 31 - 50ks
Cena s DPH400,- CZK
Sleva13 %
Původní cena460,- CZK
Gangy - Vězeňské, pouliční a motorkářské
Co to vlastně jsou gangy? Jaký význam mají pro bezpečnostní strukturu státu? Znamenají ...
Kód: 0306081
Autor: Vegrichtová Barbora
EAN: 9788027103775
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH269,- CZK
Sleva10 %
Původní cena299,- CZK
Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce
Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se ...
Kód: 0238871
Autor: Babiak Paul, Hare Robert D.,
EAN: 9788020023667
Dostupnost: 70 - 100ks
Cena s DPH304,- CZK
Sleva13 %
Původní cena350,- CZK
Kvalita života seniorů v domovech pro seniory
Publikace předkládá aktuální pohled na problematiku kvality života seniorů v domovech pro ...
Kód: 0212646
Autor: Dvořáčková Dagmar
EAN: 9788024741383
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH89,- CZK
Sleva53 %
Původní cena189,- CZK
Právo a společnost
Formování práva je vždy závislé na řadě faktorů. Předkládaná monografie představuje ...
Kód: 0226485
Autor: Maršálek Pavel
EAN: 9788090378681
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH304,- CZK
Sleva13 %
Původní cena350,- CZK
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle
Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s bezmála 180 názornými přehledy činnosti ...
Kód: 0245401
Autor: Dušek Jiří
EAN: 9788024754178
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH233,- CZK
Sleva10 %
Původní cena259,- CZK
Oni zblízka, my pod drobnohledem
Tahle knížka vznikala převážně v roce 2016, kdy vrcholil příval běženců do Evropy a ...
Kód: 0303475
Autor: Velíšek Zdeněk
EAN: 9788027106615
Dostupnost: 31 - 50ks
Cena s DPH260,- CZK
Sleva13 %
Původní cena299,- CZK
Judikatura a právní argumentace - Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou
Velmi úspěšná kniha, věnovaná právním i teoretickým aspektům práce s judikaturou, nyní ...
Kód: 0226479
Autor: Bobek Michal a kolektiv Kühn Zdeněk
EAN: 9788087284353
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH505,- CZK
Sleva13 %
Původní cena580,- CZK
Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí
Kniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva ...
Kód: 0304753
Autor: Jelínková Jitka
EAN: 9788027105083
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH251,- CZK
Sleva13 %
Původní cena289,- CZK
Účetní manuál pro podnikatelské subjekty aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou
Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde ...
Kód: 0259997
Autor: Hruška Vladimír
EAN: 9788024758053
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH573,- CZK
Sleva13 %
Původní cena659,- CZK
Sociální vztahy v organizaci a jejich management
Tato publikace si klade za cíl být zdrojem informací nejen pro pracovníky a manažery ...
Kód: 0229009
Autor: Bednář a kolektiv Vojtěch
EAN: 9788024742113
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH149,- CZK
Sleva57 %
Původní cena349,- CZK
Arabboy - Jak se žije arabským chlapcům v Evropě aneb Krátký život Rašída A.
Arabboy je první knihou na českém trhu, která otevřeně popisuje, jak se žije generacím ...
Kód: 0276248
Autor: Balciová Güner Yasemin
EAN: 9788074851230
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH204,- CZK
Sleva13 %
Původní cena235,- CZK
Vyšetřovatel - Démoni balkánské války a světská spravedlnost
Unikátní svědectví českého kriminalisty Vladimíra Dzura, který byl dlouhá léta jediným ...
Kód: 0303472
Autor: Dzuro Vladimír
EAN: 9788027105076
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH304,- CZK
Sleva13 %
Původní cena349,- CZK
Nový občanský zákoník - Smluvní právo
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do smluvního ...
Kód: 0303468
Autor: Novotný Petr
EAN: 9788027106097
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH260,- CZK
Sleva13 %
Původní cena299,- CZK
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do práva ...
Kód: 0303469
Autor: Novotný Petr
EAN: 9788027106103
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH199,- CZK
Sleva13 %
Původní cena229,- CZK
Sociální politika - Učebnice pro obor sociální činnost
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. ...
Kód: 0224246
Autor: Duková a kolektiv Ivana
EAN: 9788024738802
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH217,- CZK
Sleva13 %
Původní cena249,- CZK
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950
Příprava nového trestního řádu je aktuální otázkou, kterou se trestní právníci ...
Kód: 0303479
Autor: Bláhová Ivana
EAN: 9788087284599
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH278,- CZK
Sleva13 %
Původní cena320,- CZK
Právní minirádce pro život
Potýkáte se s reklamací zboží? Víte, na co máte právo, když nakupujete přes internet? ...
Kód: 0296972
Autor: Rýdlová Jarmila
EAN: 9788027101795
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH199,- CZK
Sleva13 %
Původní cena229,- CZK
Poslední večeře - Současná situace křesťanů v arabských zemích
Blízký východ – kolébka křesťanství. A také bašta islámu a v poslední době islamismu. ...
Kód: 0303377
Autor: Wivel Klaus
EAN: 9788073640651
Dostupnost: předobjednávka 23.03.2018
Cena s DPH234,- CZK
Sleva13 %
Původní cena269,- CZK
Etnické konflikty
Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli ...
Kód: 0299291
Autor: Tesař Filip
EAN: 9788073670979
Dostupnost: předobjednávka 03.04.2018
Cena s DPH309,- CZK
Sleva13 %
Původní cena355,- CZK
Fundraisingové aktivity - Jak získat finanční prostředky na místní komunity
Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost ...
Kód: 0299292
Autor: Polačková Zuzana
EAN: 9788071786948
Dostupnost: předobjednávka 03.04.2018
Cena s DPH191,- CZK
Sleva13 %
Původní cena219,- CZK
Anton Otte - Vzdálená Evropa
Anton Otte působil mnoho let jako školní kaplan a posléze jako kaplan vězeňský. V Čechách ...
Kód: 0298727
Autor: Beránek Josef
EAN: 9788074297618
Dostupnost: předobjednávka 25.05.2018
Cena s DPH259,- CZK
Sleva13 %
Původní cena298,- CZK
Právo v hebrejské Bibli
Kniha teologa a odborníka na církevní právo zkoumá kořeny evropských právních tradic v ...
Kód: 0298715
Autor: Kašný Jiří
EAN: 9788074299100
Dostupnost: 51 - 70ks
Cena s DPH251,- CZK
Sleva13 %
Původní cena288,- CZK
Pozvání do Sociologie - Humanistická perspektiva
Kniha amerického sociologa Petera L. Bergera patří dnes již mezi klasické práce a na mnoha ...
Kód: 0297319
Autor: Berger Peter L.
EAN: 9788073640620
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH234,- CZK
Sleva13 %
Původní cena269,- CZK
Ty jo, to seš dobrá! - Jak se skládají komplimenty v češtině
Monografie je věnována problematice skládání komplimentů v češtině. Vychází z ...
Kód: 0296374
Autor: Dvořáková Klára
EAN: 9788020027047
Dostupnost: 31 - 50ks
Cena s DPH231,- CZK
Sleva13 %
Původní cena265,- CZK
Eutanazie a rozhodnutí na konci života - Právní aspekty
Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klade si ...
Kód: 0296301
Autor: Doležal Adam
EAN: 9788020026873
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH318,- CZK
Sleva13 %
Původní cena365,- CZK
Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky - Výběrové, hodnoticí, obtížné a rozvojové pohovory
Zkušený autor, který jako manažer a konzultant osobně vedl tisíce pohovorů, vám poradí, ...
Kód: 0283356
Autor: Bělohlávek František
EAN: 9788027104338
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH259,- CZK
Sleva13 %
Původní cena298,- CZK
Bouda, která krmí milion dětí
Dal jsem se do řeči s Edwardem, nejstarším ze sourozenců. Jeho černé tričko bylo o několik ...
Kód: 0283434
Autor: MacFarlane-Barrow Magnus
EAN: 9788071959878
Dostupnost: 20 - 30ks
Cena s DPH260,- CZK
Sleva13 %
Původní cena299,- CZK
Právní rádce pro pracovníky ve zdravotnictví a klienty zdravotních pojišťoven
Předkládaná publikace je určena primárně pro poskytovatele zdravotních služeb a ...
Kód: 0277576
Autor: Povolná Michaela
EAN: 9788087785041
Dostupnost: více jak 100ks
Cena s DPH191,- CZK
Sleva13 %
Původní cena220,- CZK
Svobodný řád
Co můžeme my, občané, dělat s nízkou úrovní politiky jako správy věcí veřejných v ...
Kód: 0197314
Autor: Rychetník Luděk
EAN: 9788074292460
Dostupnost: Poslední kusy
Cena s DPH99,- CZK
Sleva50 %
Původní cena198,- CZK
Copyright © www.oblibeneknihy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

e-obchodak.net doporučuje tento eshop www.oblibeneknihy.cz

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK