VŠ - učebnice/skripta

vyhledat:
55 - 2175 Kč
Nakladatel: Řadit podle: Zobrazení:
Patologická antomie vývojových vad srdce

Kód: 0508856
Autor: Fabián Ondřej, Kachlík David
EAN: 9788024646053
Dostupnost: předobjednávka 27.10.2020
ks
Cena s DPH130,-
Základy anatomie 4a - Centrální nervový systém

Kód: 0507887
Autor: Grim Miloš
EAN: 9788074924958
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH500,-
Jungueirovy Základy histologie
České vydání vynikající světové učebnice histologie obsahuje překlad již čtrnáctého ...
Kód: 0333437
Autor: Mescher Anthony L.
EAN: 9788074923241
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH1 900,-
Matematika – Soubor testů pro všechny kurzy matematiky na VŠE
Předmluva ke knize Tato publikace je určena především pro studenty základních kurzů ...
Kód: 0504007
Autor: Otavová Miroslava, Sýkorová Irena
EAN: 9788087865668
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH269,-
English for Medical Students

Kód: 0505020
Autor: Holá Alena, Kopřivová Tamara,
EAN: 9788024646794
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH280,-
Výživa v geriatrii a gerontologii

Kód: 0505019
Autor: Vágnerová Tereza a kolektiv
EAN: 9788024646206
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Psychologie - Učebnice
Druhé vydání učebnice psychiatrie určené především pro studenty lékařských fakult. ...
Kód: 0398794
Autor: Rabouch Jiří, Pavlovský Pavel
EAN: 9788024646046
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Hygiena a epidemiologie
Výukové texty pro studenty lékařství obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako ...
Kód: 0340356
Autor: Tuček a kolektiv Milan
EAN: 9788024639338
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH375,-
Hygiena a epidemiologie pro bakaláře
Výukové texty pro bakalářské studium zdravotnických oborů obsahují tradiční témata ...
Kód: 0501548
Autor: Tuček Milan, Slámová Alena
EAN: 9788024639321
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Pedagogika sportu
Učební text je určen studentům tělesné výchovy a sportu FTVS UK, FSpS MU, FTK UP a ...
Kód: 0398813
Autor: Jansa Petr a kolektiv
EAN: 9788024639864
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Praktikum lékařské mikrobiologie
Skripta seznamují studenty lékařských fakult s principy laboratorní diagnostiky v oboru ...
Kód: 0398812
Autor: Žemličková Helena a kolektiv
EAN: 9788024643786
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH100,-
Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory
Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné ...
Kód: 0397161
Autor: Kachlík David
EAN: 9788024640587
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Plánování experimentů a predikční vícerozměrová analýza
Skripta jsou určena posluchačům chemických oborů na PřF UK, ale i všem dalším zájemcům o ...
Kód: 0395207
Autor: Zichová Jitka
EAN: 9788024614076
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Nová politická ekonomie
Autor představuje zrod a vývoj vědní disciplíny nová politická ekonomie a rozebírá tento ...
Kód: 0395191
Autor: Gregor Martin
EAN: 9788024610665
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru
Učební text je určen pro posluchače MFF UK. Obsah: teorie diferenciálních rovnic prvního ...
Kód: 0395189
Autor: Kofroň Josef
EAN: 9788024609461
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH285,-
Numerické modelování problémů elektrotechniky
Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doprovodný text přednášky ...
Kód: 0395187
Autor: Křížek Michal
EAN: 9788024602875
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Optika a atomová fyzika pro zahraniční studenty
Drzhé vydání učebního textu obsahuje učivo českých středních škol a je určeno ...
Kód: 0395178
Autor: Rubeš Zdeněk
EAN: 9788024622750
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH65,-
Novinář a jeho zdroje v digitální sféře
Učební text se zabývá novými technologiemi a produkty v oblasti mediální komunikace a ...
Kód: 0395174
Autor: Šmíd Milan
EAN: 9788024616612
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Principy, teorie a metody auxologie
Učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK obsahuje teoretické a metodologické ...
Kód: 0395215
Autor: Šmahel Zbyněk
EAN: 9788024602950
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Praktikum vybraných ekologických metod
Učební texty jsou určeny především posluchačům 3. ročníku studia geobotaniky. Odběr ...
Kód: 0395218
Autor: Suchara Ivan
EAN: 9788024613437
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Patofyziologie ve schématech
Druhé vydání učebního textu, který je určen pro posluchače FTVS UK. Text je rozdělen do ...
Kód: 0395238
Autor: Kohlíková Eva
EAN: 9788024621715
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Porodnictví
Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány ...
Kód: 0395251
Autor: Binder Tomáš
EAN: 9788024619071
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH280,-
Praktikum umělé výživy
Přehledný text pojednávající o základech umělé výživy. Obecná část: energetický ...
Kód: 0395241
Autor: Charvát J. a kolektiv
EAN: 9788024613031
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Praktická cvičení z epidemiologie
Dlouhodobým úskalím při výuce epidemiologie je praktická aplikace teoretických ...
Kód: 0395246
Autor: Göpfertová Dana
EAN: 9788024615417
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH115,-
Primární péče: Praktické lékařství
Učební text je určen pro studenty 1. LF UK. Představuje problematiku primární péče, ...
Kód: 0395223
Autor: Seifert Bohumil
EAN: 9788024608839
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Principy a praktika lékařské mikrobiologie
Tato publikace usnadní studentům lékařských fakult poznání moderní diagnostiky infekčních ...
Kód: 0395230
Autor: Melter Oto
EAN: 9788024624143
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH170,-
Praktická kardiologie
Kniha Praktická kardiologie je určena především pregraduálním studentům – posluchačům ...
Kód: 0395236
Autor: Kölbel František
EAN: 9788024619620
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Pohybově-relaxační programy pro starší občany
První část učebního textu obsahuje přehled základních teoretických poznatků o stáří. V ...
Kód: 0395213
Autor: Štilec Miroslav
EAN: 9788024607887
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH95,-
Pneumologie
Druhé vydání učebnice pro posluchače lékařských fakult, která je rozdělena do 25 kapitol. ...
Kód: 0395229
Autor: Musil Jaromír
EAN: 9788024618685
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Pedagogika sportu
ext je určen sportovním trenérům se zájmem o problematiku výchovy ve sportu a posluchačům ...
Kód: 0395216
Autor: Svoboda Bohumil
EAN: 9788024613581
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH205,-
Patofyziologie ve schématech
Učební text, který je určen pro posluchače FTVS UK. Text je rozdělen do dvou částí: ...
Kód: 0395237
Autor: Kohlíková Eva
EAN: 9788024608907
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie pro studující všeobecného a zubního lékařství
Text je určen pro studenty 1. lékařské fakulty UK, kterým má sloužit jako průvodce ...
Kód: 0395224
Autor: Ryšková Olga
EAN: 9788024618340
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Ošetřovatelská péče: Úvod do oboru ošetřovtelství pro studující všeobecného a zubního lékařství
Učební text pro posluchače Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Obsah: ošetřovatelství ...
Kód: 0395254
Autor: Archalousová Alexandra
EAN: 9788024611136
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH300,-
Plavání: Plavecké sporty a plavání ve vícebojích
Učební text je primárně určen posluchačům FTSV UK, kteří v průběhu studia absolvují ...
Kód: 0395234
Autor: Kovařovic Karel
EAN: 9788024617466
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH95,-
Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství
Tato publikace vznikla jako aktuální potřeba posluchačů vyšších ročníků lékařské ...
Kód: 0395232
Autor: Lochmanová Jindra
EAN: 9788024615509
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH75,-
Praktická cvičení z nukleární mediciny
ato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které ...
Kód: 0395209
Autor: Vlček Petr
EAN: 9788024618197
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH220,-
Preventivní nefrologie v příkladech
Učební text je soustředěn především na problematiku preventivní nefrologie. Značný pokrok ...
Kód: 0395243
Autor: Horáčková Miroslava
EAN: 9788024615400
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH210,-
Problematika dopingu
Učební text je členěn do kapitol, které přinášejí informace o historii a sociálních ...
Kód: 0395220
Autor: Slepička Pavel
EAN: 9788024602059
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH55,-
Praktické lékařství
Výukový text Praktické lékařství je určen posluchačům na začátku studia i těm, kteří ...
Kód: 0395210
Autor: Válková Libuše
EAN: 9788024613482
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Patologická fyziologie: Praktikum
Čtvrté vydání učebnice obsahuje úkoly, které slouží pro praktickou výuku patologické ...
Kód: 0395219
Autor: Sobotka Pavel
EAN: 9788024621289
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie
Druhé vydání speciálního praktika z farmaceutické technologie, které je zaměřeno na ...
Kód: 0395146
Autor: Řehula Milan
EAN: 9788024626925
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH70,-
Mechanika pro zahraniční studenty
Třetí vydání učebního textu, který je určen zahraničním studentům připravujících se ...
Kód: 0395144
Autor: Pressl Zdeněk
EAN: 9788024632254
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Nástin historie ochrany obyvatelstva I. díl: Od počátku dějin lidstva do roku 1795
Publikace je rozdělena na dvě samostatné části. První díl se věnuje nástinu vývoje ...
Kód: 0395142
Autor: Parkan František
EAN: 9788024635644
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH110,-
Medicínská terminologie
Učební text pro studenty lékařských fakult. Obsah: medicínská terminologie, exkurze do ...
Kód: 0395141
Autor: Pacovský Vladimír, Sucharda Petr
EAN: 9788024608846
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Moderní dějiny politické II: Sudijní texty pro zahraniční studenty
Učebnice Moderní dějiny politické II. přímo navazuje na první díl. Oba díly učebnice jsou ...
Kód: 0395135
Autor: Křivánek Daniel
EAN: 9788024635675
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Moderní dějiny politické I. : Studijní texty pro zahraniční studenty
Učebnice Moderní dějiny politické I. je určena pro zahraniční studenty, kteří se chtějí ...
Kód: 0395134
Autor: Křivánek Daniel
EAN: 9788024634449
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Matematika III.
Druhé vydání třetího dílu řady učebnic matematiky vytvářených pro potřeby ...
Kód: 0395132
Autor: Jonášová Eva
EAN: 9788024622743
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH115,-
Matematika I.
Učebnice je první částí třídílných skript pro zahraniční studenty, kteří se ...
Kód: 0395131
Autor: Jonášová Eva
EAN: 9788024631141
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Matematika I.
Učebnice je první částí třídílných skript pro zahraniční studenty, kteří se ...
Kód: 0395130
Autor: Jonášová Eva
EAN: 9788024621333
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Modelování mezní vrstvy atmosféry
Učební text shrnuje znalosti o procesech v mezní vrstvě atmosféry. Autor odvozuje pohybové ...
Kód: 0395129
Autor: Jaňour Zbyněk
EAN: 9788024603308
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Mechanické chování viskoelastických těles - teorie a měření
Publikace se zabývá vysoce významnou problematikou mechanického chování těles při ...
Kód: 0395127
Autor: Ďoubal Stanislav
EAN: 9788024620350
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Multiagentní přístupy v ekonomii
Monografie analyzuje vazby mezi rozvojem multiagentních přístupů a rozvojem informačních ...
Kód: 0395125
Autor: Cahlík Tomáš
EAN: 9788024612232
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy
Učební text pro posluchače FTVS UK v první části seznamuje s historií a didaktikou péče o ...
Kód: 0395115
Autor: Hošková Blanka
EAN: 9788024613925
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH195,-
Kinesiotherapy: Movement Therapy in Psychiatric Treatment
Učební text v anglickém jazyce je určený pro posluchače FTVS UK. Věnuje se otázce vlivu ...
Kód: 0395107
Autor: Hátlová Běla
EAN: 9788024607870
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Klasická mechanika II. Kontinuum
Druhý díl Klasické mechaniky doplňuje výuku mechaniky v úvodním kurzu fyziky a je určen ...
Kód: 0395106
Autor: Havránek Antonín
EAN: 9788024606279
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Klinická onkologie
Učební text pro posluchače lékařských fakult. Obsah: molekulárně biologická hlediska ...
Kód: 0395102
Autor: Petruželka Luboš
EAN: 9788024603957
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH195,-
Kmitání, vlnění a akustika
Třetí vydání učebnice Kmitání, vlnění a akustika, která je určena pro zahraniční ...
Kód: 0395099
Autor: Vesecká Jaroslava
EAN: 9788024632261
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Komplexní léčba popáleninového traumatu
Monografie představuje ucelený, moderní pohled na problematiku léčby pacientů s termickým, ...
Kód: 0395094
Autor: Königová Radana
EAN: 9788024616704
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH410,-
Logika pro humanitní obory (učební text pro zahraniční studenty)
Druhé vydání učebního textu, který obsahuje základy formální logiky, je určen pro ...
Kód: 0394997
Autor: Rubeš Zdeněk
EAN: 9788024621302
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Průmyslověprávní informace
Učebnice Průmyslověprávní informace je věnována jednotlivým předmětům průmyslově ...
Kód: 0394985
Autor: Čada Karel a kol.
EAN: 9788024603148
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Průpravné hry
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Kód: 0394984
Autor: Velenský Michael
EAN: 9788024609706
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH115,-
Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů
Cílem psaní těchto skript bylo vytvořit komplexní a aktuální publikaci sloužící jako ...
Kód: 0394982
Autor: Černý Dalibor
EAN: 9788024618395
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Příklady z mechaniky
Učební pomůcka je určena pro cvičení pořádané k přednášce Mechanika na ...
Kód: 0394981
Autor: Fähnrich Jaromír
EAN: 9788024603872
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat
Monografie shrnuje ve 14 kapitolách a cca 620 stranách výsledky studia účinku přírodních ...
Kód: 0394974
Autor: Opletal Lubomír
EAN: 9788024618012
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH440,-
Lékařská sexuologie - Učební text pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze
Titul podává základní informace o lidské sexualitě a problémech s ní spojených. Stručně ...
Kód: 0394972
Autor: Zvěřina Jaroslav
EAN: 9788024620497
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH95,-
Příručka topografické pitvy
Topografická anatomie se zabývá vzájemnými topografickými vztahy anatomických struktur těla ...
Kód: 0394971
Autor: Fiala Pavel, Valenta Jiří,
EAN: 9788024622484
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství
Kniha shrnuje základy lékařské mikrobiologie v rozsahu potřebném pro studium oboru zubní ...
Kód: 0394970
Autor: Julák Jaroslav
EAN: 9788024617923
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH355,-
Lékařská chemie,biochemie a molekulární biologie - Praktická cvičení a semináře
Učební text pro posluchače 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kód: 0394969
Autor: Bubnová Eva
EAN: 9788024609133
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Lékařská chemie a biochemie pro stomatology: Praktická cvičení - teoretická část
Učební text je určen studentům 1. ročníku oboru Zubního lékařství. Obsahuje teoretické ...
Kód: 0394967
Autor: Fialová Lenka
EAN: 9788024628905
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Lékařská biologie a genetika (III. díl)
Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, ...
Kód: 0394964
Autor: Panczak Aleš, Otová Berta
EAN: 9788024624150
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty
Učební text pro posluchače Farmaceutické fakulty UK je určený k výuce praktických cvičení ...
Kód: 0394956
Autor: Hrabálek Alexandr
EAN: 9788024634173
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH175,-
Laboratorní cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů
Učební text je určen především pro studenty bakalářského programu biochemie na PřF UK. Je ...
Kód: 0394955
Autor: Hodek Petr
EAN: 9788024616674
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH90,-
Reakce organických sloučenin
Monografie se věnuje tématům, která bývají ve většině učebnic chemie zmiňována jen ...
Kód: 0394926
Autor: Pacák Josef
EAN: 9788024616520
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Real Economic: Confergence-Selected Topics
Publikace se věnuje vybraným problémům reálné ekonomické konvergence. Ve čtyřech ...
Kód: 0394924
Autor: Cahlík Tomáš
EAN: 9788024606255
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Robustní statistické metody
Učební text pro posluchačeMatematicko-fyzikální fakulty UK doplňuje přednášku Robusrní a ...
Kód: 0394915
Autor: Jurečková Jana
EAN: 9788024602592
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH100,-
Sociální a posudkové lékařství
Učební text Sociální a posudkové lékařství je určen pro základní orientaci v oborech ...
Kód: 0394890
Autor: Čevela Rostislav
EAN: 9788024629384
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH210,-
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře
Učební text určený především pro studenty oboru ošetřovatelství na 1. lékařské ...
Kód: 0394885
Autor: Astl Jaromír
EAN: 9788024620534
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti
Přibližně 15 % všech úmrtí v ČR probíhá náhle, bez varovných klinických příznaků. S ...
Kód: 0394759
Autor: Bouška Ivan, Toupalík Pavel
EAN: 9788024621388
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH70,-
Soudnělékařská identifikace
Kniha zkušených a významných forenzních vědců, kteří se dlouhodobě zabývají soudním ...
Kód: 0394758
Autor: Beran Michal
EAN: 9788024621067
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthecerotophyta
První díl Speciální bryologie poskytuje informace o biodiverzitě játrovek (Marchantiophyta) a ...
Kód: 0394755
Autor: Váňa Jiří
EAN: 9788024611648
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Speciální bryologie II/1
Učební text Speciální bryologie II/1 se zabývá mechy (Bryophyta) a obsahově i koncepčně ...
Kód: 0394754
Autor: Váňa Jiří
EAN: 9788024612645
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH65,-
Speciální bryologie II/2
Učební text Speciální bryologie II/2 se zabývá dvěma podtřídami mechů (Bryophyta), ...
Kód: 0394753
Autor: Váňa Jiří
EAN: 9788024613994
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Speciální farmakologie IV. Látky ovlivňující kardiovaskulární systém
Učební text určený posluchačům 1. lékařské fakulty UK navazuje na text obecné ...
Kód: 0394752
Autor: Hynie Sixtus
EAN: 9788024602370
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH210,-
Speciální farmakologie V. Látky pro léčbu respiračních, gastrointestinálních, urogenitálních, kožních a očních onemocnění, rtg diagnostika a specifická antidota při otravách
Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit text pátého, zcela přepracovaného, dílu ...
Kód: 0394751
Autor: Hynie Sixtus
EAN: 9788024604183
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Speciální farmakologie VI. Hormony a vitaminy
Šestý díl speciální farmakologie pojednává o hormonech a vitamínech a o jejich významu v ...
Kód: 0394750
Autor: Hynie Sixtus
EAN: 9788024604169
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Speciální farmakologie VII.A Protinádorová
Sedmý díl speciální farmakologie pojednává o chemoterapeutikách, která se používají k ...
Kód: 0394749
Autor: Hynie Sixtus
EAN: 9788024606569
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Speciální farmakologie VII/B Protiinfekční léčiva
Druhá část sedmého dílu speciální farmakologie pojednává o chemoterapeutikách, která se ...
Kód: 0394748
Autor: Hynie Sixtus
EAN: 9788024606576
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH240,-
Speciální patologie I. Patologie oběhového, krevního, mízního a dýchacího ústrojí
Učební text pro posluchače 1. lékařské fakulty University Karlovy. Kniha mírně ...
Kód: 0394747
Autor: kolektiv autorů
EAN: 9788024609515
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Stomatologie pro studující všeobecného lékařství
Úkolem třetího vydání učebního textu je přiblížit studentům všeobecného lékařství ...
Kód: 0394622
Autor: Kilian Jan a kolektiv
EAN: 9788024621722
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Studijni texty k dějinám farmacie
Studijní texty k dějinám farmacie jsou výchozím studijním materiálem pro předmět Historie ...
Kód: 0394398
Autor: Dohnal František
EAN: 9788024626086
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK