Nakladatelství Karolinum

vyhledat:
Cena: 45 - 5825 Kč
Nakladatel: Zobrazení:
Gramatické rozbory češtiny - Výklad a cvičení s řešeními
Studijní příručka určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia ...
Kód: 0368493
Autor: Adam Robert
EAN: 9788024644318
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH280,-
Laskavý průvodce po sociálních dávkách
Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek ...
Kód: 0368494
Autor: Čeledová Libuše, Čevela Rostislav,
EAN: 9788024644103
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH340,-
Hledání proluk
Sborník prací věnovaných Bohumilu Hrabalovi nazvaný Hledání proluk chce být příspěvkem k ...
Kód: 0368495
Autor: Goszczynska Joanna
EAN: 9788024644059
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH270,-
Praha středověká
Praha, která se začala formovat stejně jako český stát za vlády prvních Přemyslovců ...
Kód: 0368496
Autor: Royt Jan
EAN: 9788024641836
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH390,-
Učebnice nizozemštiny + 2 CD
Čtvrté vydání úspěšné učebnice Olgy Krijtové a Jany Červenkové si klade za cíl ...
Kód: 0244292
Autor: Krijtová Olga, Červenková Jana
EAN: 9788024626864
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH315,-
Sleva5 %
Fenomenologické redukce a vzdělání
Hlavním tématem monografie je ohledání možností, které přináší Husserlova fenomenologie ...
Kód: 0368385
Autor: Rybák David
EAN: 9788024643366
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Ticho: John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha
Snažíme-li se zaslechnout ticho, ocitáme se v paradoxní situaci – čím více napínáme ...
Kód: 0368388
Autor: Šterbáková Daniela
EAN: 9788024641393
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH390,-
Psychiatric Interview First Kit
Příručka pro anglicky mluvící studenty a pro české studenty mířící do zahraničí ...
Kód: 0368387
Autor: Vevera Jan, Hudeček Jiří,
EAN: 9788024643380
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH120,-
Lexical and Semantic Aspects of Proverbs
Pole výzkumu paremiologie je mezioborové, prolíná se s folklórem, jazykem, literaturou, ...
Kód: 0368386
Autor: Čermák František
EAN: 9788024643588
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH330,-
Letos musíme být spokojenější než loni? - Proměny české firemní kultury po roce 1989
Kniha se věnuje tématu transformace firemní kultury v českém prostředí, konkrétně v ...
Kód: 0364662
Autor: Krátká Lenka
EAN: 9788024643854
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH290,-
The Shop on Main Street
"Klasické dílo československé literatury a filmu 60. let v novém vydání překladu Iris Urwin ...
Kód: 0364663
Autor: Grosman Ladislav
EAN: 9788024640228
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH280,-
Lékařská histologie II. Mikroskopická anatomie
Druhé vydání učebního textu Lékařská histologie II je zdařilým pokračováním prvního ...
Kód: 0364359
Autor: Vajner Luděk
EAN: 9788024638270
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Medical English 1 Anatomy of the Human Body
"První díl rozšířeného a doplněného vydání učebnice Medical English je koncipován ...
Kód: 0364358
Autor: Holá Alena, Kopřivová Tamara,
EAN: 9788024634746
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Normalizační festival - Socialistické paradoxy a postsocialistické korekce
"Normalizační festival je původní monografií o československém pozdním socialismu, ...
Kód: 0364257
Autor: Houda Přemysl
EAN: 9788024643878
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH220,-
Melpoména v okovech? - Povahokresba ve francouzské tragédii 17. století
"Kniha romanisty Záviše Šumana, pojmenovaná podle Melpomené, múzy tragédie a zpěvu, se ...
Kód: 0364117
Autor: Šuman Záviš
EAN: 9788024643304
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH380,-
Příručka topografické pitvy
"Topografická anatomie se zabývá vzájemnými topografickými vztahy anatomických struktur ...
Kód: 0363765
Autor: Fiala Pavel, Valenta Jiří,
EAN: 9788024643557
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Technika plaveckých způsobů
Čtvrté vydání učebního textu, který je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých ...
Kód: 0327684
Autor: Hofer Zdeněk
EAN: 9788024632636
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Makroregiony světa / Nová regionální geografie
Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde ...
Kód: 0341454
Autor: Anděl Jiří, Bičík Ivan, Bláha Jan D.,
EAN: 9788024642734
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH890,-
Devět z české hudební alternativy osmdesátých let
"Monografie Pavly Jonssonové dokumentuje a interpretuje hlavní trendy české hudební ...
Kód: 0360418
Autor: Jonssonová Pavla
EAN: 9788024643281
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Ženy s mentálním postižením v roli matek
Monografie seznamuje čtenáře s tím, jakým způsobem prožívají ženy s mentálním ...
Kód: 0360314
Autor: Bernoldová Jana, Strnadová Iva, Adamčíková Zdeňka,
EAN: 9788024643298
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH170,-
Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989
Kniha se zabývá dějinami výuky kanonického práva v českých zemích v letech 1918–1989. ...
Kód: 0360313
Autor: Nohel Petr
EAN: 9788024641485
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH210,-
Doba Ježíše Nazaretského - Historicko-teologický úvod do Nového zákona
Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. ...
Kód: 0360311
Autor: Ryšková Mireia
EAN: 9788024635323
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH370,-
Česky, prosím I. - Učebnice češtiny pro cizince
• Učebnice připravována ve spolupráci s pracovišti Univerzity Karlovy pro dlouhodobou ...
Kód: 0358102
Autor: Cvejnová Jitka
EAN: 9788024643595
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH620,-
Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern Uzbekistan
Tato práce je druhým svazkem řady zveřejňující výsledky Česko-uzbecké archeologické ...
Kód: 0358103
Autor: Stančo Ladislav, Tušlová Petra,
EAN: 9788024639024
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Londýnská věž (ToL). Schalliceova verze ToL, manuál k administraci
Londýnská věž (Tower of London; ToL) je diagnostický test pro měření exekutivních funkcí. ...
Kód: 0333416
Autor: Shallice Tim
EAN: 9788024638706
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH450,-
Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene
Cvičebnice německé gramatiky pro pokročilé (úroveň B1ߝC2), jejíž autoři vycházejí ze ...
Kód: 0356262
Autor: Šemelík Martin, Kloudová Věra,
EAN: 9788024638935
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH380,-
Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech
Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává ...
Kód: 0355770
Autor: Hendl Jan, Siegl Jakub, Moldan Martin,
EAN: 9788024643052
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Saturnin
On its initial publication in Czech in 1942, Saturnin was a best seller, its gentle satire offering ...
Kód: 0270566
Autor: Jirotka Zdeněk
EAN: 9788024632889
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH280,-
Geografie „okrajem“ - Každodenní časoprostorové zkušenosti
Pár let po vydání knihy Prostor(y) geografie se jen málo obměněný autorský kolektiv opět ...
Kód: 0354249
Autor: Osman Robert, Pospíšilová Lucie,
EAN: 9788024642550
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Jaroslav Malina in Scenography and Painting
Jaroslav Malina (1937–2016) byl světově uznávaným scénografem a malířem. Eseje zařazené ...
Kód: 0354248
Autor: Brandesky Joe
EAN: 9788024642697
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH580,-
Vzdělání, dovednosti a mobilita - Zaměstnání a trh práce v České republice a evropských zemích
Publikace hledá odpovědi na některé závažné otázky týkající se českého trhu práce z ...
Kód: 0354025
Autor: Anýžová Petra, Večerník Jiří,
EAN: 9788024642949
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH290,-
T. G. Masaryk and the Jewish Question
Anglický překlad úspěšného titulu prvního polistopadového velvyslance v Izraeli M. Pojara ...
Kód: 0353176
Autor: Pojar Miloš
EAN: 9788024638799
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH360,-
Čeština pro cizince (Nástavbový kurz - Cvičebnice - část II.)
"Cvičebnice pro zahraniční studenty Ústavu jazykové a odborné přípravy UK předpokládá ...
Kód: 0353177
Autor: Čadská Milada
EAN: 9788024622712
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH75,-
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 1. část
Třetí vydání učebního textu, který je určen pro studenty fyzioterapie, může však být ...
Kód: 0352889
Autor: Holubářová Jiřina, Pavlů Dagmar,
EAN: 9788024636078
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH115,-
Social Medicine - An Introduction to New Public Health
Rozsah medicíny se v posledních několika desetiletích rozšířil tak, že zahrnuje nejen ...
Kód: 0352891
Autor: Čeledová Libuše, Holčík Jan,
EAN: 9788024642765
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH240,-
Teorie lexikální sémantiky
Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o ...
Kód: 0351873
Autor: Geeaerst Dirk
EAN: 9788024641942
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH390,-
Didaktika plavání - Vybrané kapitoly
Publikace, kterou připravil kolektiv autorů z katedry plaveckých sportů Fakulty tělesné ...
Kód: 0351872
Autor: Čechovská Irena, Miler Tomáš
EAN: 9788024642833
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH330,-
Dějiny a sebetvorba - Jacob Burckchardt jako Nietzschův modelový čtenář
Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob ...
Kód: 0351871
Autor: Chavalka Jakub
EAN: 9788024642376
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH370,-
Temný kontinent Evropa ve 20. století
Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi ...
Kód: 0350087
Autor: Mazower Mark
EAN: 9788024641928
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH450,-
Česká novinářská fotografie 1945-1989
Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v ...
Kód: 0350071
Autor: Lábová Alena
EAN: 9788024637136
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH550,-
Kdo vládne světu?
Nejnovější kniha intelektuála, filozofa a aktivisty Noama Chomského přináší důkladnou ...
Kód: 0350030
Autor: Chomsky Noam
EAN: 9788024636269
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH380,-
Chemie lékařská
Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), ...
Kód: 0350029
Autor: Horbaczewski Jan
EAN: 9788024643441
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH1 400,-
Na rozhraních fenomenologie - Transcendence, jevení a zkušenost
Edmund Husserl vytyčil nové filosofické téma: pole samotné zkušenosti. Když Emmanuel Levinas ...
Kód: 0350015
Autor: Janicaud Dominique
EAN: 9788024639055
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám II. díl
Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se ...
Kód: 0338220
Autor: Streblová Eva
EAN: 9788024634807
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH260,-
Von Mathesius bis Masaryk Über den Protestantismus in den böhmischen Ländern zwischen Asch/Aš und Teschen/Těšín/Cieszyn
Kniha je souborem statí významného rakouského církevního historika Karla W. Schwarze ...
Kód: 0349942
Autor: Schwarz Karl W.
EAN: 9788024639901
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH350,-
Psychiatrie a pedopsychiatrie
Kniha Psychiatrie a pedopsychiatrie přináší ucelený pohled na problematiku oboru. Zahrnuje ...
Kód: 0317688
Autor: Hosák Ladislav
EAN: 9788024629988
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH480,-
Amerika prezidenta Granta
Osm let prezidentského období U. S. Granta patřilo k nejbouřlivějším obdobím dějin ...
Kód: 0348911
Autor: Opatrný Josef
EAN: 9788024641911
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH440,-
Čtvrt století střední Evropy - Visegrádské země v globálním příběhu let 1992-2017
Kniha Čtvrt století střední Evropy se věnuje soudobým dějinám států visegrádské ...
Kód: 0348909
Autor: Křen Jan
EAN: 9788024639772
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH390,-
Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů
Jaroslav Smrž, profesor biologie na Univerzitě Karlově v Praze, přichází s novým původním ...
Kód: 0347981
Autor: Smrž Jaroslav
EAN: 9788024622583
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Charles University’s Oldest Documents
V roce 670. výročí svého založení získala Univerzita Karlova dva historické dokumenty ...
Kód: 0347710
Autor: Royt Jan
EAN: 9788024642727
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Svazek I (A-K)
Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud ...
Kód: 0347709
Autor: Šimůnek Michal V., Kostlán Antonín,
EAN: 9788024636146
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Pragmatika
Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým ...
Kód: 0347711
Autor: Huang Yan
EAN: 9788024633374
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH420,-
Kapitoly z klinické biochemie - Druhé, doplněné a přepracované vydání
Druhé, doplněné a přepracované vydání přehledné učebnice poskytuje studentům i ...
Kód: 0347498
Autor: Schneiderka Petr
EAN: 9788024606781
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH345,-
Laudabile Carmen část II. - Kapitoly z římské rétoriky a poetiky
Druhá část učebního textu (Laudabile Carmen) je pojata jako uvedení do četby římské ...
Kód: 0347311
Autor: Kuťáková Eva
EAN: 9788024636436
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Suverénní fondy
Publikace se snaží poskytnout čtenáři informace o suverénních fondech (Sovereign Wealth ...
Kód: 0347194
Autor: Ander Jan
EAN: 9788024620237
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
The MicroBook - Clinical Microbiology for Medical Students
Cílem této učebnice je pomoci studentům lékařských fakult s učením, pochopením a ...
Kód: 0346820
Autor: Melter Oto, Castelhano Rute,
EAN: 9788024638713
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH390,-
Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian
Monografie Syntactic and FSP Aspects of the Existential Construction in Norwegian demonstruje ...
Kód: 0346818
Autor: Dubec Pavel
EAN: 9788024642826
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
České probuzení z amerického snu - Proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy
Tato kniha přichází s novým pohledem na Spojené státy, který vychází z nutnosti překonat ...
Kód: 0346817
Autor: Kozák Kryštof
EAN: 9788024642802
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH290,-
Náboženství Mayů
Kdo byli Mayové? Kde a jak žili? Jak vypadal jejich náboženský svět? Jaké bohy uctívali? ...
Kód: 0346756
Autor: Kostičová Zuzana Marie
EAN: 9788024639925
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH380,-
Fragments of Lives Chronicles of the Gulag
Jacques Rossi skončil jako mladý polsko-francouzský agent Kominterny za stalinských čistek v ...
Kód: 0346364
Autor: Rossi Jacques
EAN: 9788024637006
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH290,-
Čeština v afázii: teorie a empirie
Monografie "Čeština v afázii: teorie a empirie" se zabývá otázkami na pomezí lingvistické ...
Kód: 0346360
Autor: Flanderková Eva
EAN: 9788024642468
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH210,-
Navigátor bezpečného úvěru
Cílem této monografie je podat čtenáři komplexní pohled na problematiku finanční ...
Kód: 0345518
Autor: Teplý Petr
EAN: 9788024622873
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Making the Most of Tomorrow - A Laboratory of Socialist Modernity in Czechoslovakia
V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí ...
Kód: 0345259
Autor: Spurný Matěj
EAN: 9788024640174
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH520,-
Změny nálad při tréninku v hypoxii
Sportovní příprava v přirozeném hypoxickém prostředí je velmi diskutovanou problematikou. ...
Kód: 0345258
Autor: Pernica Jan, Harsa Pavel, Suchý Jiří,
EAN: 9788024642499
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní - Aplikace modelu BVAR v podmínkách české ekonomiky
Studie bývalého člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka je pokračováním ...
Kód: 0345257
Autor: Řežábek Pavel
EAN: 9788024642352
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH240,-
Učebnice sanskrtu
Třetí, upravené a doplněné vydání učebnice sanskrtu přináší několik změn: vedle ...
Kód: 0345256
Autor: Zbavitel Dušan, Strnad Jaroslav,
EAN: 9788024641300
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH350,-
Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945
Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. ...
Kód: 0345255
Autor: Bečvářová Martina
EAN: 9788024639918
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH320,-
Ukrajinská pracovní migrace v Česku - Migrace - remitence - (rozvoj)
Tato kniha se točí kolem peněz – remitencí, které migranti vydělají v zahraničí a poté ...
Kód: 0345042
Autor: Drbohlav Dušan
EAN: 9788024629957
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH320,-
Sintaxis del espaňol actual
Kniha je koncipována jako vysokoškolská učebnice syntaxe současné španělštiny a je určena ...
Kód: 0344701
Autor: Zavadil Bohumil, Čermák Petr,
EAN: 9788024643205
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH270,-
Řeč vestoje
Básnická sbírka Karla Šiktance obsahuje básně, které vznikly po roce 2002. Součástí ...
Kód: 0344641
Autor: Šiktanc Karel
EAN: 9788024609492
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Praktická cvičení z fyzikální chemie
Třetí vydání učebního textu pro studenty prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK v ...
Kód: 0344603
Autor: Kubíček Vladimír
EAN: 9788024622033
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH80,-
Na cestách k hudbě
Zatímco předchozí kniha vzpomínek Otvírání paměti (Karolinum 2005) byla v prvé řadě ...
Kód: 0343309
Autor: Jurkovič Pavel
EAN: 9788024612300
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Subjektivní vnímání tělesné zátěže
Monografie se zabývá subjektivně vnímanou námahou při pohybové aktivitě, shrnuje současnou ...
Kód: 0343307
Autor: Daďová Klára
EAN: 9788024632278
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH160,-
Nádoba plná řeči
V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka - systému, o nějž se opírá ...
Kód: 0343308
Autor: Vaňková Irena, Zbořilová Radka, Vodrážková Veronika,
EAN: 9788024611228
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Sociální kliniky Z dějin sociální práce a sociálního školství
Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898–1979), zakladatelky české ...
Kód: 0343100
Autor: Kodymová Pavla
EAN: 9788024643007
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Samizdat Past and Present
Antologie textů českých literárních vědců představuje fenomén samizdatu a jeho historické ...
Kód: 0343099
Autor: Glanc Tomáš
EAN: 9788024640334
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH390,-
Německo-český a česko-německý sportovní slovník
Německo-český a česko-německý sportovní slovník je rozsáhlou databází termínů z ...
Kód: 0342952
Autor: Pokorná Eva
EAN: 9788024638348
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH209,-
Sleva13 %
Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační ...
Kód: 0342868
Autor: Hrdlička Milan
EAN: 9788024642857
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Challenges of mass methanol poisoning outbreaks: Diagnosis, treatment and prognosis in long term health sequelae
Tato monografie shrnuje poučení z české hromadné otravy metanolem se 137 případy a více ...
Kód: 0342867
Autor: Zacharov Sergej
EAN: 9788024642482
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH350,-
Právní systémy Dálného východu II
Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů ...
Kód: 0342866
Autor: Tomášek Michal
EAN: 9788024638973
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH391,-
Sleva13 %
Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa
"Monografie analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční ...
Kód: 0342865
Autor: Waic Marek
EAN: 9788024639529
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH339,-
Sleva13 %
Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby
S několikaletým odstupem od vydání skloňovací a stupňovací části dostává odborná ...
Kód: 0342864
Autor: Bígl Richard
EAN: 9788024641478
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH209,-
Sleva13 %
Čtvrtá revoluce Jak infosféra mění tvář lidské reality
Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak ...
Kód: 0342863
Autor: Floridi Luciano
EAN: 9788024638034
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH278,-
Sleva13 %
České důchody
Publikace si klade za cíl zorientovat čtenáře ve stávajícím důchodovém systému. Autor, ...
Kód: 0341453
Autor: Potůček Martin
EAN: 9788024642369
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH209,-
Sleva13 %
Základy lékařské fyziky
Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a ...
Kód: 0341399
Autor: Beneš Jiří, Jirák Daniel, Vítek František,
EAN: 9788024626451
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH350,-
Čeština pro ekonomy - Nástavbový kurs češtiny pro cizince
Učební text určený zahraničním studentům připravujícím se na studium ekonomických oborů ...
Kód: 0341401
Autor: Remediosová Helena, Čechová Elga,
EAN: 9788024623764
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH345,-
Turistická odysea - Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989
Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých ...
Kód: 0341398
Autor: Mücke Pavel, Krátká Lenka,
EAN: 9788024640556
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH426,-
Sleva13 %
Computerized Adaptive Testing in Kinanthropology: Monte Carlo Simulations Using the Physical Self-Description Questionnaire
Cílem této publikace je představení stále populárnější metody počítačového ...
Kód: 0341396
Autor: Komarc Martin
EAN: 9788024639185
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH183,-
Sleva13 %
Central Nervous System Overview of Anatomy
Předkládaný anglicky psaný učební text se zabývá anatomií centrálního nervového ...
Kód: 0341397
Autor: Valenta Jiří, Fiala Pavel,
EAN: 9788024641317
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince
Monografie Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince je prací ...
Kód: 0341395
Autor: Boccou Kestřánková Marie
EAN: 9788024632834
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH310,-
Copyright © www.oblibeneknihy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK