Nakladatelství Karolinum

vyhledat:
45 - 5825 Kč
Nakladatel: Zobrazení:
Komu múza přeje
Leszek Engelking (1955) patří mezi nejpilnější polské bohemisty po roce 1989. Věnuje se ...
Kód: 0397866
Autor: Engelking Leszek
EAN: 9788024646749
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH450,-
Technika plaveckých způsobů
Čtvrté vydání učebního textu, který je určen posluchačům FTVS UK a trenérům plaveckých ...
Kód: 0327684
Autor: Hofer Zdeněk
EAN: 9788024632636
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Zpravodajství v médiích
Třetí, revidované vydání kolektivní práce odborníků v oblasti mediálního světa pod ...
Kód: 0397159
Autor: Osvaldová Barbora
EAN: 9788024646121
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH160,-
Fonetika a fonologie současné španělštiny
Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje ...
Kód: 0250117
Autor: Čermák Petr
EAN: 9788024627809
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH270,-
Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory
Tento výukový text předkládá informace o stavbě lidského těla v objemu a na úrovni vhodné ...
Kód: 0397161
Autor: Kachlík David
EAN: 9788024640587
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Přehled topografické anatomie
Původní text publikovali anatomové z Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni Jaroslav ...
Kód: 0397160
Autor: Kos Jaroslav
EAN: 9788024644943
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu
Jak bude vypadat svět po koronavirové pandemii? A nežijeme v něm již nějakou dobu? Neučinila ...
Kód: 0396888
Autor: Krastev Ivan
EAN: 9788024646473
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH150,-
Chapters of European Economic History
The Chapters of European Economic History describe key moments in the economic development of the ...
Kód: 0247703
Autor: Evan Tomáš
EAN: 9788024628141
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH240,-
Příručka topografické pitvy
"Topografická anatomie se zabývá vzájemnými topografickými vztahy anatomických struktur ...
Kód: 0363765
Autor: Fiala Pavel, Valenta Jiří,
EAN: 9788024643557
Dostupnost: Poslední kusy
ks
Cena s DPH145,-
Epistemologie estetična
Představa vzájemné metodologické provázanosti výzkumu a umění, která se objevila koncem ...
Kód: 0397109
Autor: Mersch Dieter
EAN: 9788024640303
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Laskavý průvodce po sociálních dávkách
Monografie přibližuje široké veřejnosti co nejjednodušší formou složitý systém dávek ...
Kód: 0396717
Autor: Čeledová Libuše, Čevela Rostislav,
EAN: 9788024645537
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH350,-
Plánování experimentů a predikční vícerozměrová analýza
Skripta jsou určena posluchačům chemických oborů na PřF UK, ale i všem dalším zájemcům o ...
Kód: 0395207
Autor: Zichová Jitka
EAN: 9788024614076
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Odběry orgánů k transplantacím
Kniha je první ucelenou publikací v České i Slovenské republice, která se zabývá odběry ...
Kód: 0395198
Autor: Baláž Peter
EAN: 9788024619644
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH295,-
Odraz středoevropských minoritních kultur ve sportu
Předkládaná kniha Odraz středoevropských minoritních kultur ve sportu se pokouší na ...
Kód: 0395197
Autor: Blecking Diethelm
EAN: 9788024617299
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů
Monografie o dějinách knihtisku a české knihy v 16. a17. století. Charakterizuje majitele ...
Kód: 0395196
Autor: Bohatcová Mirjam
EAN: 9788024605241
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH470,-
Neurologické komplikace HIV / AIDS
Kniha je určena v prvé řadě neurologům a infekcionistům, kteří pečují o pacienty s ...
Kód: 0395195
Autor: Černý Rudolf
EAN: 9788024612225
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH325,-
Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918–1938)
Autor sleduje vývoj vzájemných vztahů Československa a Velké Británie od vzniku ...
Kód: 0395194
Autor: Dejmek Jindřich
EAN: 9788024607092
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH410,-
Neuronové sítě ve společenských vědách
Publikace je určena odborníkům v oblasti výpočetní techniky. Autor se věnuje vytváření ...
Kód: 0395193
Autor: Fanta Jiří
EAN: 9788024601755
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Nové jevy v právu na počátku 21. století II.: Teoretické a ústavní impulzy
Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a ...
Kód: 0395192
Autor: Gerloch Aleš
EAN: 9788024617428
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Nová politická ekonomie
Autor představuje zrod a vývoj vědní disciplíny nová politická ekonomie a rozebírá tento ...
Kód: 0395191
Autor: Gregor Martin
EAN: 9788024610665
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Netradiční způsoby aplikace anestetik: Možnosti jejich využití v urgrentní medicíně a medicíně katastrof
Kniha podává přehled výsledků nazálního, bukálního, konjunktiválního a inhalačního ...
Kód: 0395190
Autor: Hess Ladislav
EAN: 9788024634500
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru
Učební text je určen pro posluchače MFF UK. Obsah: teorie diferenciálních rovnic prvního ...
Kód: 0395189
Autor: Kofroň Josef
EAN: 9788024609461
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH285,-
Německo-český a česko-německý archeologický slovník
Německo-český a česko-německý archeologický slovník Lubomíra Košnara je určen ...
Kód: 0395188
Autor: Košnar Lubomír
EAN: 9788024617572
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH355,-
Numerické modelování problémů elektrotechniky
Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Doprovodný text přednášky ...
Kód: 0395187
Autor: Křížek Michal
EAN: 9788024602875
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Nemocniční otázka v meziválečném Československu
Autorka se ve své studii ze sociální historie zabývá systémem nemocnic v Československu v ...
Kód: 0395186
Autor: Mášová Hana
EAN: 9788024609089
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Ochrana osobních údajů
Publikace jednoho ze spoluautorů zákona o ochraně osobních údajů Pavla Matese se zabývá ...
Kód: 0395185
Autor: Mates Pavel
EAN: 9788024604695
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Německé texty pro teology: textová, lexikální a kompoziční cvičení
Textová čítanka a cvičebnice slovní zásoby je určena k výuce německého jazyka studentů ...
Kód: 0395184
Autor: Mikulicová Mlada
EAN: 9788024603100
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH85,-
Nebeské shromáždění ve Starém zákoně: Dědictví kultur Předního východu
Kniha se zabývá literárním tématem nebeského shromáždění v Michajášově a Izajášově ...
Kód: 0395183
Autor: Mikulicová Mlada
EAN: 9788024616292
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945
V publikaci o vývoji Německé univerzity v Praze v letech 1939 až 1945 autorka detailně ...
Kód: 0395182
Autor: Míšková Alena
EAN: 9788024601298
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH325,-
Nemoci z povolání a intoxikace
Publikace uvádí charakteristiku jednotlivých skupin nemocí z povolání podle seznamu nemocí z ...
Kód: 0395181
Autor: Pelclová Daniela
EAN: 9788024625973
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH345,-
Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938
Kniha pojednává o problémech nezaměstnanosti v meziválečném Československu v ...
Kód: 0395180
Autor: Rákosník Jakub
EAN: 9788024614298
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH385,-
O autoritativní národní stát: Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939
Kniha se zabývá proměnami českého politického myšlení v pomnichovském Česko-Slovensku. ...
Kód: 0395179
Autor: Rataj Jan
EAN: 9788071845164
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH195,-
Optika a atomová fyzika pro zahraniční studenty
Drzhé vydání učebního textu obsahuje učivo českých středních škol a je určeno ...
Kód: 0395178
Autor: Rubeš Zdeněk
EAN: 9788024622750
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH65,-
Osvojování jazyka dítětem
Publikace představuje hlavní témata související s osvojováním prvního („mateřského“) ...
Kód: 0395177
Autor: Saicová Římalová Lucie
EAN: 9788024633411
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH120,-
O českém verši
Předkládaný soubor statí O českém verši shrnuje výsledky dlouhodobého vědeckého ...
Kód: 0395176
Autor: Sgallová Květa
EAN: 9788024631158
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH380,-
Od výrazu k dialogu ve výchově: Artefiletika
Publikace popisuje a vysvětluje nejnovější vývojové trendy v tvůrčí a výrazové ...
Kód: 0395175
Autor: Slavík Jan
EAN: 9788071844372
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Novinář a jeho zdroje v digitální sféře
Učební text se zabývá novými technologiemi a produkty v oblasti mediální komunikace a ...
Kód: 0395174
Autor: Šmíd Milan
EAN: 9788024616612
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Obecná a srovnávací pedagogika
První část učebního textu obsahuje základy obecné pedagogiky. Autoři se např. zabývají ...
Kód: 0395173
Autor: Štverák Vladimír
EAN: 9788024600031
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH175,-
Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I
Druhé doplněné vydání učebního textu obsahuje náměty k inovacím biologického učiva a je ...
Kód: 0395172
Autor: Švecová Milada
EAN: 9788024610108
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Nové poznatky v diagnostice mykóz
Autorka popisuje nejnovější poznatky v imunologii mykóz a v klasických metodách mikroskopie a ...
Kód: 0395171
Autor: Tomšíková Alena
EAN: 9788024610511
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Nosokomiální mykózy
Autorka v monografii věnované nosokomiálním mykózám popisuje zdroje mykotické infekce na ...
Kód: 0395170
Autor: Tomšíková Alena
EAN: 9788024603766
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu
Monografie Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu se ...
Kód: 0395169
Autor: Waic Marek
EAN: 9788024614892
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH365,-
Ohniska napětí v postkoloniální Africe
Monografie se v interdisciplinární perspektivě zabývá známými i méně viditelnými ohnisky ...
Kód: 0395168
Autor: Záhořík Jan
EAN: 9788024619613
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH240,-
Místa paměti druhé světové války - Svět vojáků československého zahraničního odboje
Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním ...
Kód: 0242977
Autor: Mücke Pavel
EAN: 9788024625638
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH310,-
Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže
Učební text je primárně určen posluchačům Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, kteří v ...
Kód: 0395245
Autor: Heller Jan
EAN: 9788024638614
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH150,-
Pohybové aktivity v biosociálním kontextu
Kolektivní monografie prezentuje specializované texty, které dohromady pojí širší kontext ...
Kód: 0395248
Autor: Čechovská Irena
EAN: 9788024615530
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH230,-
Principy, teorie a metody auxologie
Učební text pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK obsahuje teoretické a metodologické ...
Kód: 0395215
Autor: Šmahel Zbyněk
EAN: 9788024602950
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Praktikum vybraných ekologických metod
Učební texty jsou určeny především posluchačům 3. ročníku studia geobotaniky. Odběr ...
Kód: 0395218
Autor: Suchara Ivan
EAN: 9788024613437
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Pobaltská regionální spolupráce : kooperace v regionu v letech 1991-1997 očima estonské politické historiografie
Publikace mapuje vývoj vzájemných vztahů pobaltských států po obnovení státní suverenity ...
Kód: 0395208
Autor: Zájedová Iivi
EAN: 9788024611358
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Učíme se česky - Pracovní sešit l. k učebnici
Druhé doplněné vydání Pracovního sešitu obsahuje patnáct tématických lekcí. Text je ...
Kód: 0395225
Autor: Roubalová Eva
EAN: 9788024609003
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH220,-
Patofyziologie ve schématech
Druhé vydání učebního textu, který je určen pro posluchače FTVS UK. Text je rozdělen do ...
Kód: 0395238
Autor: Kohlíková Eva
EAN: 9788024621715
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Privatizace bez kapitálu: Zvýšené transakční náklady české transformace
Pedagogicko-výzkumná práce o české cestě privatizace, dílo tří ekonomů, přináší tři ...
Kód: 0395235
Autor: Kouba Karel
EAN: 9788024609546
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Paměti: Mařatka Zdeněk
Gastroenterolog světového jména shrnuje v pamětech své životní i badatelské zkušenosti, ...
Kód: 0395231
Autor: Mařatka Zdeněk
EAN: 9788071840770
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Otázka česko-německá v předvečer Velké války
Na unikátních pramenech je založen výklad neúspěšného pokusu o česko-německé vyrovnání ...
Kód: 0395255
Autor: Kazbunda Karel
EAN: 9788071840565
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH105,-
Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji
Soubor textů představuje žánr eseje v interpretačních, teoretických, básnických a ...
Kód: 0395228
Autor: Osvaldová Barbora
EAN: 9788024614984
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Porodnictví
Tato publikace je primárně určena studentům lékařských fakult. Jsou v ní implementovány ...
Kód: 0395251
Autor: Binder Tomáš
EAN: 9788024619071
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH280,-
Praktikum umělé výživy
Přehledný text pojednávající o základech umělé výživy. Obecná část: energetický ...
Kód: 0395241
Autor: Charvát J. a kolektiv
EAN: 9788024613031
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Podpora kojení a stav výživy kojenců v České republice na konci 90. let - Analýza faktorů ve vztahu k délce kojení v prvních šesti měsících života dítěte
Publikace, která seznamuje s analýzou faktorů ve vztahu k délce kojení v prvních šesti ...
Kód: 0395221
Autor: Schneidrová Dagmar
EAN: 9788024609201
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH135,-
Praktická cvičení z epidemiologie
Dlouhodobým úskalím při výuce epidemiologie je praktická aplikace teoretických ...
Kód: 0395246
Autor: Göpfertová Dana
EAN: 9788024615417
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH115,-
Primární péče: Praktické lékařství
Učební text je určen pro studenty 1. LF UK. Představuje problematiku primární péče, ...
Kód: 0395223
Autor: Seifert Bohumil
EAN: 9788024608839
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH145,-
Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti: Sborník z konference - Praha, 26. května 2005
Sborník Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti obsahuje příspěvky ze stejnojmenné společné ...
Kód: 0395253
Autor: Balabán Miloš
EAN: 9788024611754
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH125,-
Principy a praktika lékařské mikrobiologie
Tato publikace usnadní studentům lékařských fakult poznání moderní diagnostiky infekčních ...
Kód: 0395230
Autor: Melter Oto
EAN: 9788024624143
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH170,-
Praktická kardiologie
Kniha Praktická kardiologie je určena především pregraduálním studentům – posluchačům ...
Kód: 0395236
Autor: Kölbel František
EAN: 9788024619620
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Praktická cvičení z biofyzky
Druhé vydání učebního textu slouží posluchačům Farmaceutické fakulty UK jako pomůcka k ...
Kód: 0395233
Autor: Kuchařová Monika
EAN: 9788024617251
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH95,-
Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949
Práce pojednává o diskusích a sporech o školskou reformu v českých zemích po 2. světové ...
Kód: 0395249
Autor: Cigánek Radim
EAN: 9788024616117
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Pohybově-relaxační programy pro starší občany
První část učebního textu obsahuje přehled základních teoretických poznatků o stáří. V ...
Kód: 0395213
Autor: Štilec Miroslav
EAN: 9788024607887
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH95,-
Podklady pro praktická cvičení v ošetřovatelských postupech
ákladem tohoto studijního materiálu je speciální strukturování obsahu. Každá kapitola ...
Kód: 0395227
Autor: Pavlíková Pavla
EAN: 9788024618357
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Pneumologie
Druhé vydání učebnice pro posluchače lékařských fakult, která je rozdělena do 25 kapitol. ...
Kód: 0395229
Autor: Musil Jaromír
EAN: 9788024618685
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH260,-
Perinatální epidemiologie
První část publikace pojednává učebnicovou formou o základních principech perinatální ...
Kód: 0395214
Autor: Štembera Zdeněk
EAN: 9788024613406
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH295,-
Pedagogika sportu
ext je určen sportovním trenérům se zájmem o problematiku výchovy ve sportu a posluchačům ...
Kód: 0395216
Autor: Svoboda Bohumil
EAN: 9788024613581
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH205,-
Poselství papíru
Monotematický soubor 100 kulturněhistorických statí o společenském uplatnění papíru, jeho ...
Kód: 0395239
Autor: Khel Richard
EAN: 9788071846840
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH200,-
Problém bytí v Hegelově filozofii (Studie k filozofii bytí)
Úkolem předkládané studie je porozumět Hegelově interpretaci jsoucnosti jsoucího (bytí). ...
Kód: 0395252
Autor: Benyovszky Ladislav
EAN: 9788071847700
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH100,-
Postparsonsovské teorie sociálních systémů
Publikace je věnována přístupům, které v rámci soudobé sociologie rozvíjí systémová ...
Kód: 0395212
Autor: Šubrt Jiří
EAN: 9788024613680
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH240,-
Patofyziologie ve schématech
Učební text, který je určen pro posluchače FTVS UK. Text je rozdělen do dvou částí: ...
Kód: 0395237
Autor: Kohlíková Eva
EAN: 9788024608907
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH190,-
Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie pro studující všeobecného a zubního lékařství
Text je určen pro studenty 1. lékařské fakulty UK, kterým má sloužit jako průvodce ...
Kód: 0395224
Autor: Ryšková Olga
EAN: 9788024618340
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Ošetřovatelská péče: Úvod do oboru ošetřovtelství pro studující všeobecného a zubního lékařství
Učební text pro posluchače Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Obsah: ošetřovatelství ...
Kód: 0395254
Autor: Archalousová Alexandra
EAN: 9788024611136
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH300,-
Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu
V první části publikace, věnované předvídání sportovní výkonnosti, se autor orientuje na ...
Kód: 0395211
Autor: Tilinger Pavel
EAN: 9788024607665
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH170,-
Plavání: Plavecké sporty a plavání ve vícebojích
Učební text je primárně určen posluchačům FTSV UK, kteří v průběhu studia absolvují ...
Kód: 0395234
Autor: Kovařovic Karel
EAN: 9788024617466
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH95,-
Politika zadržování: Staronová strategie proti světovému terorismu
Kniha známého amerického politologa Iana Shapira z roku 2007 se věnuje současné zahraniční ...
Kód: 0395222
Autor: Shapiro Ian
EAN: 9788024616698
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství
Tato publikace vznikla jako aktuální potřeba posluchačů vyšších ročníků lékařské ...
Kód: 0395232
Autor: Lochmanová Jindra
EAN: 9788024615509
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH75,-
Počátky avignonského papežství a české země
Na pozadí stavebního růstu papežského paláce i města ve středověkém Avignonu sleduje ...
Kód: 0395244
Autor: Hledíková Zdeňka
EAN: 9788024621746
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH305,-
Praktická cvičení z nukleární mediciny
ato publikace k semináři z nukleární medicíny vychází z praktických potřeb výuky, které ...
Kód: 0395209
Autor: Vlček Petr
EAN: 9788024618197
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH220,-
Právněhistorická bibliografie: Výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva.
Publikace obsahuje výběrovou bibliografii právněhistorických prací českých a slovenských ...
Kód: 0395226
Autor: Petráš René
EAN: 9788024610054
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH250,-
Preventivní nefrologie v příkladech
Učební text je soustředěn především na problematiku preventivní nefrologie. Značný pokrok ...
Kód: 0395243
Autor: Horáčková Miroslava
EAN: 9788024615400
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH210,-
Projektové vyučování v české škole - vývoj, inspirace, současné problémy
Publikace podává celkový přehled o projektovém vyučování s důrazem na zpracování obsahu ...
Kód: 0395247
Autor: Dvořáková Markéta a kolektiv
EAN: 9788024616209
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Počítačové zpracování tréninkové dokumentace (vytrvalostní víceboje, lední hokej)
Předkládaná publikace se zabývá problematikou komplexní evidence, zpracování a následného ...
Kód: 0395217
Autor: Suchý Jiří a kolektiv
EAN: 9788024618517
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH165,-
Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu
Tato kniha je věnována vědeckému dílu a s ním spojeným životním osudům jednoho ze ...
Kód: 0395240
Autor: Jeřábek Hynek
EAN: 9788071843429
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH150,-
Problematika dopingu
Učební text je členěn do kapitol, které přinášejí informace o historii a sociálních ...
Kód: 0395220
Autor: Slepička Pavel
EAN: 9788024602059
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH55,-
Pediatrická radiologie
Publikace je určena především studentům lékařství, ale svým rozsahem a náplní vyhovuje i ...
Kód: 0395242
Autor: Hořák Jaromír
EAN: 9788024621012
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH180,-
Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938
Autorka analyzuje politickou kulturu německých politických stran, jež se v období 1926 - 1938 ...
Kód: 0395250
Autor: Broklová Eva
EAN: 9788071847601
Dostupnost: U dodavatele
ks
Cena s DPH155,-
Copyright © www.oblibeneknihy.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.oblibeneknihy.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace

Obsah Vašeho košíku   0,- CZK