Ochrana osobních údajů

 

Martin Procházka, IČ:60056649, se sídlem v Třinci, 739 61, nám. T. G. Masaryka 387

 Provozujeme e-shop na webových stránkách www.oblibeneknihy.cz

 

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o knihy a další zboží které prodáváme. Abychom mohli Vaše objednávky vyřídit, popřípadě Vám zaslat s Vaším souhlasem newsletter, potřebujeme pracovat s Vašimi údaji.

 Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) 

I.                   Zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 Pokud poptáváte naše produkty, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle po dobu nezbytnou od naší poslední komunikace, nejdéle však 10let.

 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo.  

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Faktura s fakturační a dodací adresou, e-mailem a telefonem je uchována po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření kupní smlouvy.

 Newslettery (obchodní sdělení)

 Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@oblibeneknihy.cz

 

II.                Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • účetní společnost Economtax s.r.o. Třinec
  • společnost Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, přepravce
  • společnost PPL CZ s.r.o., IČ:25194798, se sídlem K Borovému 99, Říčany – Jažlovice 251 01
  • společnost Seznam.cz as., IČ: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, poskytovatel reklamního a analytického systému
  • společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, poskytovatel služby Ověřeno zákazníky
  • společnost Google Ireland Limited (reg. číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, poskytovatel reklamního a analytického systému, sociální sítě
  • společnost Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko, poskytovatel sociální sítě

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@oblibeneknihy.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 603 548 767

 

III.              Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 7. 2021